2014 – 2015 Güz Yarıyılı ait katkı ve öğrenim ücretlerine ilişkin duyuru

2014 – 2015 Eğitim – Öğretim yılı Güz yarıyılında ders kayıt yenileme esnasında katkı payı ve Öğrenim ücretleri, 27 Eylül 2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet maliyetlerine Öğrenci katkısı Olarak Alınacak Katkı payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’ gereğince süresinde mezun olamayan ve aktif olan tüm öğrencilerimize artırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti uygulaması yapılmıştır. Yükseköğretim kurulunun uygulama esasları beklenildiği için uygulamaya ara verildiğine ilişkin duyuru yayınlanmıştır.

 

Yükseköğretim kurulu uygulama esasını belirlememiştir. Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinin görüşü de dikkate alınarak aşağıda Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

“2014 – 2015 Eğitim – Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencilerin kayıt yenileme esnasında alınacak Katkı ve Öğrenim ücretlerini Hukuk Müşavirliğinin görüşü de dikkate alınarak, 27 Eylül 2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet maliyetlerine Öğrenci katkısı Olarak Alınacak Katkı payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince yapılmasına ve Bahar yarıyılı öğrenciden alınacak katkı ve öğrenim ücretlerinin de 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince yapılmasına şeklindedir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda duyurulan, Katkı Payları ve Öğrenim ücretlerini 08 Şubat 2015 tarihine kadar Vakıfbank atm’ leri ve şubelerine yatırılabilir.

 

Tüm Öğrencilerimize Duyurulur.