Bahar Dönemi Katkı Üücretleri Duyurusu

2014 – 2015 Eğitim – Öğretim yılı bahar yarıyılı için alınacak katkı payı ve öğrenim ücretlerinin tahsilatı 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı resmi gazete de yayımlanan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince; Bahar yarıyılından itibaren uygulanacağından duyurulmuştu.

Yükseköğretim kurulu Başkanlığının 06.02.2015 tarih ve 6629 sayılı yazısı gereğince; ilgili kanun maddesi 2014 – 2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme döneminden itibaren uygulanacak olan katkı ve öğrenim kredisi ödemeleri, 2547 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin “ç” bende uyarınca yürütülecek işlemleri Şubat Ayının sonuna kadar ertelenmiştir.

İlgi duyuru için tıklayınız. 

Hızlı Erişim