Ögrenci Katkı Payını aşan kısmının geri iadesi 2015

07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ‘un 20.maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46.ncı maddesi nın (ç) maddesi değiştirilmiştir.

6637 Sayılı Kanun 21.maddesi gereğince de; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden tahsil edilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı geri iade edilecektir.

Azami öğrenim süresini aşmış ve sadece ders saat ücretine göre 2014 -2015 Güz yarıyılında  ders kayıt dı yapan öğrencilerimize ücret yansıması olabilir. Öğrenci Bilgi Sisteminden harç bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz, belirtilen tarihten itibaren. 

13.04.2015 tarihinden itibaren aşağıda örneği verilen dilekçelerinizi tam ve eksiksiz olarak tanzim edilerek okumakta olduğunuz birimin öğrenci işlerine teslim etmesi gerekmektedir.

Not: Geri iadelerin bir an önce yapılabilmesi için IBAN numaranızın doğru olması ve kendi adınıza açılmış hesap olması gerekmektedir. Bu Kanun maddesi Pedegojik Formasyon Kursiyerlerini  kapsamamaktadır. 

 

 

Dilekçe Örneği : harc_iadesi

Hızlı Erişim