Yatay Geçiş Bahar Dönemi Ek Madde 1 (Açıklama)

        Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca öğrenci alınıp alınmayacağının Üniversite yetkili kurullarınca karara bağlanacağı 08.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile bildirilmiştir.

        Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 31.12.2015 tarihli toplantısında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan karar gereğince, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusu alınmamasına” karar vermiştir.

Hızlı Erişim