667 KHK İLE KAPATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM ÜCRETİ İLE İLGİLİ DUYURU

667 KHK İLE KAPATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM ÜCRETİ İLE İLGİLİ DUYURU

BU DUYURU YABANCI UYRUKLU VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİ KAPSAMAMAKTADIR.

          667 KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından ÖSYM ile tercih alınarak üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretleri ile ilgili açıklamalar;

 1. Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen öğrenim ücretleri 9 taksitle ödenecek olup, bu taksitlerin 2016-2017 Eğitim – Öğretim Güz yarıyılı kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere Ekim 2016, Kasım 2016, Aralık 2016 aylarına ait ilk üç taksitinin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar üniversitemize ödenmesi gerekmektedir.
 2. 2016 – 2017 Güz dönemi için ödenecek miktar borç olarak 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren yüklenecek olup, öğrenci numarası ile herhangi bir Vakıfbank şubesinin internet bankacılığı, ATM ve gişelerinden ödeme yapabileceklerdir. Öğrenci Numaranızı için aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

  https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
   

 3. Daha önce kapatılan üniversiteye 2016 – 2017 Öğretim yılı için erken ödeme yapanların ödeme yaptıkları banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerini en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire başkanlığımıza elden teslim, iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile ulaştırabilirsiniz.
 4. 2016 – 2017 Öğretim yılı Bahar yarıyılı için kalan diğer 6 taksit ise Ocak ayından başlamak üzere ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödenecektir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar Vakıfbank şubelerine yatırılması gerekmektedir.
 5. Güz yarıyılı birinci taksitten sonra kalan taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde gecikme faizi uygulanmayacaktır. (2016 – 2017 Eğitim – Öğretim dönemi için kayıt tarihinden itibaren bu güne kadar olan zaman içersinde ödeme yapmış olan öğrenciler açısından uygulanan tutarlar kıyasen fazla yada eksik ödeme durumlarına göre mahsup işlemi ya da ilave ücret alma (faizi uygulaması olmadan) yatırılacak ilk taksitte yansıtılarak tahsil edilecektir. )  
 6. Öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrenciler 2016-2017 öğretim yılı Bahar yarıyılına kayıt yaptıramayacaklardır.
 7. 2016 – 2017 eğitim – öğretim yılı başlamadan kayıt ücretlerini erken yatıran ve bunu belgeleyene öğrencilerden belgelerini kanıtlamaları halinde o yılki ücreti ödemeyeceklerdir.  
 8. Özel öğrenci olarak üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler öğrenim ücretlerini ösym tarafından yerleştirildikleri üniversitelere yapacaklardır.
 9. ÖSYS/DGS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususların uygulanacağına, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere verilmeyecektir.
 10. Şehit ve Gazi yakını ile engelli öğrenciler; "Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrencilere ilişkin olarak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 2330, 2453, 2629, 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları; 3713 ile 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocukları; 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocukları; bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyeceklerdir. Engelli olanlar ise kapatılan üniversite tarafından kendilerine engelli muafiyeti uygulandığına dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından muafiyetleri devam edecektir. "bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyeceklerdir. İlgili belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.