Gerekli Belgeler

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Not belgesi (Transkript) aslı

2- Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin ders içerikleri aslı veya onaylı fotokopisi.

3- Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.

4- ÖSYM sınav sonuç çıktısı

5- Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan bölüm/program belirtilir.

6- Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri dokümanın eklenmesi yararlıdır.

7- Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçe’ye çevirmeleri gerekmektedir.

8- Postayla yapılan gecikmeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

9- Başvurular 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı için postaya verilen evrakların en son 29/01/2016 tarihine kadar meslek yüksekokulu müdürlüklerine ulaşması gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşan evraklar işleme alınmayacaktır.

Hızlı Erişim