Yabancı Uyruklu Öğrencilerin SGK İşlemleri

YOSSGK

 

6486 sayılı Kanun hükümlerine göre burslu-burssuz ayrılımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.

6486 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin, genel sağlık sigortası tescilleri için;

1-      29.05.2013 tarihinden sonra ilk defa Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde,

2-      29.05.2013 tarihinden önce Üniversitemizde kaydı bulunan öğrencilerin altı ay içinde (29.11.2013 tarihine kadar),

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması gerekmektedir.  Aksi durumda bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün değildir.

29.05.2013 tarihinden önce genel sağlık sigortalısı kapsamına alınan yabancı uyruklu öğrencilerden;

1-  Prim borcunu tam ödemeyenlerin genel sağlık sigortası tescilleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki gün olan 28.05.2013 tarihi itibari ile kurum tarafından resen sonlandırılmıştır.

2- Prim borcunu tam ödeyenler tescil bitiş tarihine kadar genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.