Sağlık Alanında Açılan Lisans Tamamlama Programları (Kayıt tarihi uzatılmıştır.)

Sağlık_Lisans_Tamamlama

 

2015-2016 Öğretim Yılı Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (kayıt tarihi uzatılmıştır.)

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 19.11.2014 tarih ve 6569 sayılı Kanunun geçici 69. maddesinde belirtilen “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir” hükmü uyarınca Sağlık Lisans Tamamlama hakkı kazanan öğrencilerimize aşağıda belirtilen açıklamalar ve tarihlerde kayıt yapılacaktır.

 

Kayıt Yeri : 

Ahmet Necdet SEZER Kampüsümüzdeki Öğrenci İşleri daire Başkanlığına gelmelisiniz.

Kayıt Takvimi :
Başvuru Takvimi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
 Kayıt İşlemleri  07.09.2015  30.09.2015  (tarihine kadar Uzatılmıştır.Üni.YKK)
Kayıt İçin Gerekli Evraklar 
> Mezuniyet belgesinin aslı (ÖnLisnas Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı)
> Ön lisans transkript’i (not durum belgesi) ve ders içerikleri
> Nüfus Cüzdan fotokopisi
> 4,5 cm X 6cm boyutunda 6 adet fotoğraf

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın uygulama ilkeleri için tıklayınız.

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen duyurular aşağıdaki şekildedir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazıya istinaden Üniversitemiz bünyesinde 2015 yılı için aşağıda yer alan alanda lisans tamamlama programı açılarak karşısında gösterilen sayıda öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

 Lisans Tamamlama Programı 2015 Kontenjanı
 Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik  40
Aşağıdaki ilkeler doğrultusunda kayıt yapılacaktır.  yanlış beyan edenlerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
Yerleşme ve Kayıtlar Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Bildirilen)
>  Yerleştirme işleminin adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen puanlara göre sıralanarak yapılmasına, 2015 yılında yerleşen adayların bir sonraki yıl yerleştirme işlemine başvurmaları halinde ön lisans not ortalamalarının 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınmasına,
> Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtlarının yapılmasına, kendi lehine yanlış beyan veren adayların yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmesine karar verildi.
> Kayıtların tarihleri arasında ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasına, bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların kayıt haklarını kaybetmesine karar verildi.
> Sağlık alanında lisans tamamlama programlarının her yıl katkı payı ve öğrenim ücretine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararında yer almadığından adayların söz konusu lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemelerine karar verildi.