TESYEV Yükseköğrenim Öğrencileri Burs Duyurusu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Üniversitemizde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul,  konservatuar  veya meslek  yüksekokulunda    ön lisans,    lisans  veya  lisansüstü   öğrenimi   gören,  Türkiye   Cumhuriyeti   vatandaşı,   Atatürk  ilke  ve  devrimlerine    bağlı,   milli duygulara sahip, sağlam,  karakterli, güvenilir, başarılı %40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere yönetmelikle belirlenen adaylık  ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

Gerekli şartları sağlayan öğrencilerin başvuru formu, ekleri ve  ve taahhütnameyi doldurarark Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına en geç 20.10.2014 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Burs Duyurus için tıklayınız

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Burs başvuru formu için tıklayınız

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı TAAHHÜTNAME için tıklayınız

Hızlı Erişim