Yönetmelikler & Yönergeler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Engelli Öğrenciler Yönergesi

Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler  Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

YazDönemi Uygulama İlkeleri