Üniversitemize Merkezi yerleştirme sınav sonuçlarına göre yerleştirilen öğrenciler ile “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yatay geçiş ile öğrenim hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

Öğrenciler kendilerine düzenlenen kimlik kartlarını kayıtlı oldukları birimlerden alabilirler. Kimliklerini kaybetmeleri halinde yeni kimlik basımı yapılabilmesi için kayıtlı oldukları birimi başvurmalıdırlar.

29 Eylül 2023, Cuma 528 kez görüntülendi