Diploma Eki nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement : DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adi ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar ile, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yetkinlik

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetkinliğin düzeyi

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetkinliğin içerik ve sonuçları

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetkinliğin işlevi

6. Ek bilgiler

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki

8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

 

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama yapmak gerekir.

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adi verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adli kuruluştan temin edilir

Diploma Eki ne değildir?

 • Bir curriculum vitae (CV) değildir.
 • Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
 • Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nedir?

 • Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
 • Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi
 • Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
 • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

 • Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
 • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa’da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
 • Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.
 • Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
 • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
 • Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin sıkça sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Diploma Eki ne için gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yetkinlik ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yetkinlik ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir

 • Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
 • Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
 • Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
 • Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

İngilizce olarak hazırlanan Diploma Eki bütün Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine mezuniyetlerinde ücretsiz olarak verilir.”

 

Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Diploma Bürosu AFYONKARAHİSAR / TÜRKİYE

İrtibat Telefonları: 0-272-228 12 68 / 1446
0-272-228 10 92 / 1446
Faks: 0-272-228 11 81

 

» Lisans Ön yüzü   Örnek  » Lisans Arka Yüzü   Örnek 

Düzenleme Tarihi: 13.11.2023 Saat: 14:46

 

 

 

 

 

 

25 Ocak 2016, Pazartesi 17713 kez görüntülendi