Misyon

Üniversitemiz  misyonuna  bağlı kalarak,  bütün eğitim  birimleri ile  karşılıklı  uyum   içerisinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve değişen teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerimize, mezunlarımıza, öğretim elemanlarımıza,  kurum, kuruluşlara bilgi ve belge hizmeti sunmaktır.

 

Vizyon

Üniversitemiz vizyonuna bağlı kalarak, sürekli gelişen bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanarak güvenli, şeffaf ve hızlı bilgi ve belge hizmeti sunmak, iyi ve seviyeli bir ilişki içerisinde öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutmak, ulusal alanda örnek, farklı ve saygın bir birim olmaktır.