Misyon


Üniversitemiz  misyonuna  bağlı kalarak,  bütün eğitim  birimleri ile karşılıklı  uyum   içerisinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve değişen teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak yürütülmesini sağlamak,
öğrencilerimize, mezunlarımıza, öğretim elemanlarımıza,  kurum, kuruluşlara bilgi ve belge hizmeti sunmaktır.

 Vizyon


Üniversitemiz vizyonuna bağlı kalarak, sürekli gelişen bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanarak güvenli, şeffaf ve hızlı bilgi ve belge hizmeti sunmak, iyi ve seviyeli bir ilişki içerisinde öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutmak, ulusal alanda örnek, farklı ve saygın bir birim olmaktır.


Hedefler

1) Yaz Okulu başvurularının, Öğrenci Bilgi Sistemi otomasyonu üzerinden alınmasının sağlanması (H.1.4.)

2) Azami  Öğrenim Süresi Sonunda Yapılan Sınav başvurularının, Öğrenci Bilgi Sistemi otomasyonu üzerinden alınmasının sağlanması (H.1.4.)

3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeline ve üniversitemiz öğrenci işleri personellerine yılda iki kez online olarak hizmet içi eğitim verilmesi. (H.1.1.)

4) Mezunlarımızın, 2022 yılında mezun bilgi sistemine kaydedilme oranının bir önceki yıla oranla  %50 oranında artırılması. (H.3.2.)

5) Başkanlığımızda bulunan 1993-2022 yıllarına ait 30 yıllık arşivin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te yer alan usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmesi. (H.1.4.)

  Hedeflere Yönelik Riskler.