Misyon


Üniversitemiz  misyonuna  bağlı kalarak,  bütün eğitim  birimleri ile karşılıklı  uyum   içerisinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve değişen teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerimize, mezunlarımıza, öğretim elemanlarımıza,  kurum, kuruluşlara bilgi ve belge hizmeti sunmaktır.

 Vizyon


Üniversitemiz vizyonuna bağlı kalarak, sürekli gelişen bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanarak güvenli, şeffaf ve hızlı bilgi ve belge hizmeti sunmak, iyi ve seviyeli bir ilişki içerisinde öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutmak, ulusal alanda örnek, farklı ve saygın bir birim olmaktır.


Hedefler


2023 Yılı Hedefleri

1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeline ve üniversitemiz öğrenci işleri personellerine yılda iki kez yüzyüze/online olarak hizmet içi eğitim verilmesi. (H.1.1.)

2) Mezunlarımızın,2023 yılında mezun bilgi sistemine kaydedilme oranının bir önceki yıla oranla  %20 oranında artırılması. (H.3.2.)

3) Başkanlığımızda bulunan 1993-2023 yıllarına ait 30 yıllık arşivin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanamayan kısımlarının düzenlenmesi. (H.1.4.)

2023 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler.


Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2022 Yılı Hedefleri

02 Ocak 2021, Cumartesi 6171 kez görüntülendi