Misyon

Üniversitemiz  misyonuna  bağlı kalarak,  bütün eğitim  birimleri ile karşılıklı  uyum   içerisinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve değişen teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerimize, mezunlarımıza, öğretim elemanlarımıza,  kurum, kuruluşlara bilgi ve belge hizmeti sunmaktır.

 

 Vizyon

Üniversitemiz vizyonuna bağlı kalarak, sürekli gelişen bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanarak güvenli, şeffaf ve hızlı bilgi ve belge hizmeti sunmak, iyi ve seviyeli bir ilişki içerisinde öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutmak, ulusal alanda örnek, farklı ve saygın bir birim olmaktır.


Hedefler


2024 Yılı Hedefleri

1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bilişim alt yapısını güçlendirmek. (H.4.4.)

2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeline ve üniversitemiz personellerine yılda üç kez yüzyüze/online olarak hizmet içi eğitim verilmesi. (H.1.1.)

3) Mezunlarımızın, 2024 yılında mezun bilgi sistemine kaydedilme oranının bir önceki yıla oranla  %10 oranında artırılması. (H.3.2.)

4) Başkanlığımız Diploma ve Mezuniyet Şube sinin 2005-2010 yılları arasını kapsayan arşivinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması. (H.1.4.)

 

2024 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler.


Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2023 Yılı Hedefleri

2022 Yılı Hedefleri

 

 

02 Ocak 2021, Cumartesi 6502 kez görüntülendi