Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kayıtları Hakkında

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve yetkileri Kanununu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 43. Maddesi uyarınca Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri 11- 15 Mayıs 2015 tarihlerine arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapalacaktır. 

 

İstenen Belgeler Aşağıda Belirtilmiştir.

1- Yerleştirildiğine dair OSYM Belgesi

2- Lise Diplomasının ASLI

3- 6 Adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus Cüzdan fotokopisi

5- Polis Akademisinden alınmış Not dökümanı (Transkript)

6- Polis Akademisinde görmüş olduğu derslerin içerikleri

 

Hızlı Erişim