Öğrenci Kulüpleri

Çağdaş bir üniversitenin iyi bir eğitimin yanı sıra sosyal etkinlikler yoluyla oluşacağının bilincinde olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, bu doğrultuda birçok etkinliğe önderlik etmektedir. Öğrencilerin oluşturdukları kulüplerdeki sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler üniversitemiz tarafından desteklenmektedir.

"Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi" yeniden düzenlenmiştir. Öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda değişik alanlarda yeni öğrenci kulüpleri kurulmuş ve kurulmaya da devam etmektedir. Öğrenciler, kurmak istedikleri kulübün tüzüğünü "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Uygulama Esaslarına" göre oluşturmakta ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından da kulüplerin kuruluş aşaması tamamlanmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Öğrenci Kulüpleri İç Tüzüğü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte olan kulüplerimiz;

Teknoloji Kulübü Gezginler Kulübü
Tarih Kulübü Bilgisayar Kulübü
Materyal Teknolojileri Kulübü Sosyoloji Kulübü
Çevre ve Genç TEMA Kulübü İşletme ve Ekonomi Kulübü
Turizm Kulübü Folklor Kulübü
Fotoğraf Kulübü Edebiyat Kulübü
Havacılık Kulübü Kocatepe Dağcılık Arama Kurtarma Kulübü
Otomobil ve Motor Sporları Kulübü Türkçe Topluluğu Kulübü
Kimya Kulübü Doğa Kulübü
Matematik Kulübü Veteriner Gıda Hijyenistleri Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü Kocatepe Araştırma ve Geliştirme Kulübü
Atçılık ve Binicilik Kulübü Fizik Kulübü
Satranç Kulübü Tiyatro Kulübü
Türk Dünyası Kulübü Yapı Kulübü
Gıda Mühendisliği Kulübü Malzeme Bilimi Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü Kulüp Akademi
Erasmus Kulübü Maliye Mesleki Gelişim Kulübü
Klasik Batı Müziği Kulübü Borsa ve Finans Kulübü
Matematiksel İktisat Kulübü Sinema Kulübü
Akademi Arama Kurtarma Kulübü Bilgi Organizasyon ve Sosyal Sorumluluk Kulübü
Rekreasyon Kulübü Genç Gönüllüler Kulübü
İstatistik Kulübü Dış Ticaret Kulübü
Harita Kulübü Management Clup
Arkeoloji Kulübü Amerikan Futbolu Kulübü
Toplumsal Hizmet Kulübü Kitap Kulübü
Akademinik Kulübü Sağlık Kulübü
İzcilik Kulübü Kuyumculuk Kulübü
Pozitif Düşünce Mıknatısları Kulübü Tıpta Açık Düşünce Kulübü
Gıda Teknolojisi Kulübü Pazarlama ve İletişim Kulübü
Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi Kulübü Kültür ve Sanat Kulübü
Tıp Fakültesi Bilim Ve Araştırma Kulübü Yönetim ve Siyaset Kulübü
Bilimsel Yayıncılık ve Araştırma Kulübü Çağdaş Gençlik Topluluğu
Dinamik Gençler Kulübü Beyin Araştırmaları Kulübü
Finansal Düşünce Kulübü Nanoteknoljileri Kulübü
Temiz Üretim Kulübü Ekonometri Kulübü
Biyoloji Kulübü Makine İmalat Kulübü
Ada Dans Kulübü Ekoloji ve Coğrafya Kulübü
Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü Genç Halkbilimciler Kulübü
Organizasyon Ve Tanıtım Kulübü İnşaat Teknikerliği Kulübü
Tıpta Bilim, Kültür ve Sanat Kulübü Etik Kulübü
İlim ve Medeniyet Kulübü Oryantiring Kulübü
Trafik Kulübü  

 

TEKNOLOJİ KULÜBÜ : Arş. Grv. Ahmet Fatih YURAN

ÖZEL AMAÇLARI :

1. Bilim ve teknolojideki son yenilikleri takip etmek

2. Öğrenci kabiliyetlerini gelişen teknoloji ile birlikte yönlendirmek

3. Öğrencilerin düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek

4. Yeni keşiflere yol açmak

5. Öğrencileri okul sonrasındaki iş hayatına hazırlamak

FAALİYETLERİ

1. Türkiye'deki Teknoloji ile ilgili sempozyum ve seminerlere katılım sağlamak

2. Bilim ve Teknoloji ile ilgili düzenlenen fuarlara katılım sağlamak

3. Teknik geziler düzenlemek

4. Teknolojik konularda konunun uzmanı kişilerle seminerler düzenlemek

5. Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak

6. Projeler düzenleyerek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak.

GEZGİNLER KULÜBÜ :Yrd.Doç.Dr. Bülent ALTAY

ÖZEL AMAÇALARI :

1. Üniversite öğrenci ve personeline yönelik şehir içi ve şehir dışında bulunan tarihi ve turistik yerlere yönelik eğlence ve gezi amaçlı çeşitli organizasyonlar düzenleyerek bu yerleri tanımak

2. Üniversite öğrenci ve personeline yönelik şehiriçi ve şehirdışında bulunan kurum, kuruluş ve çeşitli işlemleri tanıma amaçlı geziler düzenlemek

3. Çeşitli bölgelerde doğal yaşamı öğretici gençlik kampları düzenlemek

4. Çeşitli bölgelerde kurulan uluslararası fuarlara geziler düzenlemek

5. Üniversitemizde eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik şehri tanıtıcı etkinlikler ve bu öğrencilerin mevcut öğrencilerimizle tanışmalarına yönelik etkinlikler düzenlemek

6. İlimizdeki çeşitli yardım kuruluşlarına (Çocuk Esirgeme Kurumu,Huzur Evi vb.) ziyaret amaçlı organizasyonlar düzenlemek

7. Üniversite bünyesindeki çeşitli kulüpler ve çevredeki kuruluşlarla ortak hareket ederek fidan kampanyası başlatıp üniversitemiz adına hatıra ormanı oluşturmak

8. Sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ve öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek.

FAALİYETLERİ :

1. İlgi alanında çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar

2. Konusunda uzman kişilerle ilişki kurarak, bunların çeşitli düzeylerde katkılarını sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemelerde bulunur, bu tür davetlere ev sahipliği yapar

3. Kulübün faaliyet alanı ile ilgili olarak yayın kuruluşlarıyla ilişkiler kurarak bu ilişkileri geliştirir

4. Öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla geziler ve partiler verir

5. Üniversiteyi yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerarası platformda temsil etmek

6. El ilanları, afişler, pankartlar hazırlar ve Rektörlüğün onayı ile Rektörlüğün uygun göreceği yerlere asar.

TARİH KULÜBÜ : Yrd. Doç. Dr. Alper BASER

ÖZEL AMAÇLARI :

1. Öğrencilerin tarih alanında bilgi birikimlerini geliştirmek, sosyo-kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak üzere seminer, panel, konferans, sempozyum, slayt gösterileri düzenlemek

2. Akademik, sosyal ve kültürel çalışmaların sonuçlarını öğrencilere ulaştırmak üzere diğer kulüplere bağlantılı olarak dergi, bülten, broşür vb. malzemeler yayınlamak

3. Üniversiteler içindeki diğer fakülteler, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversiteler ile ilişkiler kurarak bilimsel faaliyetler bağlamında ortak girişimlerde bulunmak.
FAALİYETLER

1. Türk tarihinde dönüm noktası olmuş önemli günlerde etkinlik düzenlemek

2. Tarihimizde iz bırakmış şahsiyetlerin doğum ve ölüm günlerinde anma toplantıları düzenlemek

3. İlgili kulüplerle bağlantılı olarak yakın ve uzak çevrede bulunan tarihi mekanlara gezi düzenlemek ve buraların tanıtımını yapmak.

BİLGİSAYAR KULÜBÜ : Öğr.Gör. Mehmet KAHRAMAN

ÖZEL AMAÇLARI

1. İnternet kullanımı yaygınlaştırmak

2. Bilgisayar okuryazarlığını arttırmak

3. Üniversite bilişim altyapısına destek vermek

4. Bireylerin boş zamanlarını olumlu olarak değerlendirmesini sağlamak

5. Bilgisayar uzmanları ve eğitmenleri yetişmesine katkı sağlamak

6. Benzer kulüplerle iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak

7. Kulüp amaçları doğrultusunda istekte bulunan kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulama desteği sağlamak

8. Bilgisayarların verimli halde kullanımında çaba sarf etmek

9. Konuyla ilgili bilimsel ve kültürel toplantılar, seminer, konferans ve amacına uygun diğer toplantılar düzenlemek

10. Kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerle üyelerin eğitimlerine bilgisayar alanında destek olmak, kendisini geliştirmek isteyen üyelere destek olmak.

FAALİYETLERİ

1. Bilgisayar, Bilişim, İletişim, E-Öğrenme, Programlama, İnternet ile ilgili faaliyetlerde bulunur

2. İnternet sitesi ile üyelerini elektronik ortamda birleştirerek iletişim kurmalarını sağlar

3. Üniversite bilgisayar alanındaki eksikleri birlik ve beraberlik içerisinde giderir

4. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin koordinasyonunda: kitap, dergi, gazete, CD, bülten bastırıp dağıtır; rozet, arma, plaket, kartvizit vb. yaptırır

5. Bilgisayar alanındaki gelişmeleri yakından izlemek için yurtiçi ve yurtdışı gezi düzenler

6. Kulüp kitaplığını kurup geliştirir.

MATERYAL TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ: Yrd.Doç.Dr. Atilla EVCİN

ÖZEL AMAÇLARI :

1. Seramik Mühendisliği Bölümünün tanıtılması

2. Seramik biliminin geliştirilmesine katkıda bulunmak

3. Seramik Mühendisliği Bölümüne yeni gelen öğrencilerin bölüme ve üniversiteye adaptasyonunu sağlamak

4. Bölüm öğrencilerine seramik mühendisliğinin iş alanlarının tanıtılması

5. Bölüm öğrencilerinin kişisel gelişimine yardımcı olmak

6. Bölüm öğrencilerinin kendi kişisel beceri ve yeteneklerini tanıtmak

7. Laboratuvar araç ve gereçlerinin bölüme kazandırılması

8. Kulübün sürekliliğinin sağlanması

FAALİYETLERİ

1. Seramik bilimi alanında seminer, konferans, yarışma, panel vb. etkinlikler düzenlemek

2. Teknik gezi ve faaliyetler düzenlemek

3. Benzeri faaliyet gösteren yerli, yabancı dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak faaliyetlerde bulunmak

4.Öğrencilerin ve ilgi sahiplerinin bilgi birikimini arttırmak, üniversite bünyesinde internet ortamında faaliyet göstermek, dergi ve bülten gibi yayınlar çıkarmak

5. El ilanları, afişler, pankartlar hazırlamak ve rektörlüğün onayı ile rektörlüğün uygun gördüğü yerlere asmak ve dağıtmak

6. En az 15 gün önceden rektörlüğü bildirmek ve onaynıı almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip, organizasyonlar yapmak

7. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için tanışma çayı, mezuniyet balosu, parti, halı saha maçları vb. kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek

8. Üniversitelerin birimleri ile, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla etkinlikler gerçekleştirebilmek için işbirliği yapmak.

SOSYOLOJİ KULÜBÜ :Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YILDIRIM

ÖZEL AMAÇLARI :

1. Kulüp üyelerini sosyolojik ilgileri doğrultusunda teşvik etmek

2. Üyelerarası dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek

3. Diğer üniversitelerin sosyoloji kulüpleriyle kurumsal olarak ilişki kurmak

4. Konferans, seminer ve panel gibi kültürel etkinlikler düzenlemek

5. Üyelerarası iletişim için basın bülteni çıkarmak.

FAALİYETLERİ

1. Münazara düzenlemek

2. Konferans, panel ve seminer düzenlemek

3. Üyelerarası dayanışma arttırma amaçlı; gezi, çay partisi vs. sosyal etkinlikler düzenlemek.

ÇEVRE VE GENÇ TEMA KULÜBÜ : Yard.Doç.Dr. Mustafa KARGIOĞLU

ÖZEL AMAÇLARI :

1. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerini çevre konusunda bilinçlendirmek, duyarlı hale getirmek, öğrencilerin doğayla bütünleşmesini sağlamak

2. Üyelerinin hem okul sırasında, hem de okul sonrasında bireylerarası dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerin birbirleri arasındaki maddi ve manevi yardımlarında aracı olmak

3. Akademisyenler, öğrenciler, personel ve Afyon Kocatepe Üniversiteli olan herkesle üniversite kampüsünü daha yeşil daha temiz ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmak

4. Diğer üniversitelerin çevre topluluklarıyla, Türkiye'deki çevre örgütleri ve kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak, aktiviteleri daha etkili kılmak

5. Doğaya saygıyı esas alarak çevre dostu bir Türkiye oluşturmak

6. Mevcut yeşil alanların korunması için çalışmak.

FAALİYETLERİ

1. Çağımızın çevre olaylarını yakından takip ederek, deneyimli ve bilgili kişilerden konferans ve söyleşi yoluyla eğitim almayı sağlamak

2. Diğer üniversitelerin çevre kulüpleri ve ülkemizdeki çevre örgütleri ve kurumlarıyla işbirliği içinde projeler üretmek, yapılan faaliyetleri öğrencilere iletmek

3. Kampüs içerisindeki ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırmak

4. Mevcut yeşil alanların korunması için çalışmak.

İŞLETME VE EKONOMİ KULÜBÜ : Yard. Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR

ÖZEL AMAÇLARI :

1. İşletme ve iktisat bölümünün tanıtılması

2. İşletme ve iktisat bölümüne yeni gelen öğrencilerin bölüme ve üniversiteye adaptasyonunu sağlamak

3. Bölüm öğrencilerine eğitimleriyle ilgili iş alanlarının tanıtılması

4. Bölüm öğrencilerinin işletme ve ekonomi konularında kişisel gelişimine yardımcı olmak

5. Sosyal faaliyetlerde bölüm öğrencilerinin kendi kişisel beceri ve yeteneklerini tanıtmak

6. Kulübün sürekliliğinin sağlanması

FAALİYETLERİ :

1. İşletme, ekonomi ve yöneticilik formasyonu geliştirmek için konuyla ilgili kişi ve kuruluşlarla temasa geçerek sempozyumlar, paneller, konferanslar, kurslar, projeler ve staj çalışmalarıyla öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak

2. Öğrencilerin ve ilgi sahiplerinin işletme ve ekonomi alanında bilgi birikimini arttırmak, üniversite bünyesinde internet ortamında faaliyet göstermek, dergi ve bülten gibi yayınlar çıkarmak

3. En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip, organizasyonlar yapmak

4. İşletme ve Ekonomi Kulübü üyelerinin ve ilgili öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için tanışma çayı, mezuniyet balosu, parti, halı saha maçları vb. kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek

5. İşletme ve ekonomi ile ilgili konularda diğer üniversitelerin birimleri ile, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla etkinlikler gerçekleştirebilmek için işbirliği yapmak

TURİZM KULÜBÜ : Arş.Grv. Tolga GÜL

ÖZEL AMAÇLARI :

1. Ülke ve bölge turizmini sosyal, kültürel faaliyetler düzenleyerek toplum ve üniversite öğrencileri arasında turizm bilincinin artmasını sağlamak,

2. Üniversitemizde yayınlanan gazete ve dergilerde kulübümüzün çalışmalarına yer vermek.

3. Turizm amaçlı kaynak temini için turizm kütüphanesini oluşturmak ve destek vermek.

4. Turizm ve otel işletmeciliği bölümü öğrencilerinin internet ortamında haberleşmelerini sağlayacak zemin oluşturmak.

5. Turizm haftasında konu ile ilgili organizasyonlarda bulunmak.
FAALİYETLER:
1. Turizm alanında akademik çalışma yapan kişileri üniversitemizde panel vs. gibi organizasyonlar düzenleyerek davet etmek.

2. Turizm ve Otel İşletme Bölümü öğrencilerinin becerilerini gösterecekleri bahar şenlikleri gibi organizasyonlarda faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak.

FOTOĞRAF KULÜBÜ :Arş. Grv. Tolga GURACAK

ÖZEL
AMAÇLAR :

1. Üyelerin fotoğraf hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek,

2. Üyelerinin yapacağı fotoğrafa ilişkin çalışmalarına destek vermek,

3. Üyelerinin fotoğrafik çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlamak.

FAALİYETLERİ :

1. Fotoğraf eğitim seminerleri gerçekleştirmek,

2. Panel, konferans, söyleşi gibi etkinlikler düzenlemek,

3. Fotoğraf sergileri, dia gösterileri düzenlemek,

4. Eğitim amaçlı fotoğraf sergileri gerçekleştirmek,

5. Fotoğraf Kulübünü ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla web sayfası hazırlamak.

EDEBİYAT KULÜBÜ :Arş. Grv. Alper GÜNAYDIN

ÖZEL
AMAÇLAR :

1. Öğrencilerin sanat ve estetiğe yönelmelerini sağlamak,

2. Şiir, öykü, güzel konuşma gibi sanatsal aktiviteler yapmak,

3. Tarihimizi, toplumumuzu ve kültürümüzü daha doğru tanıtmak,

4. Düzenlenen edebi yarışmalar ve kurslarla öğrencilerin girişimci olmasını sağlamak.

FAALİYETLERİ :

1. Edebiyat ve sanat dergisi çıkarmak,

2. Panel, konferans gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak,

3. Güzel konuşma, hızlı okuma, hitabet gibi kurslar düzenlemek,

4. Edebiyata dair geceler ve eğlenceler düzenlemek,

5. Kulüp üyelerimize ruhumuzda edebi hazlar uyandıracak geziler tertip etmek.

HAVACILIK KULÜBÜ :Yrd.Doç.Dr. Ömer SOYKASAP

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Havacılık konusunda hevesli öğrencileri bilgilendirmek

2.Türk havacılığını tanıtmak

3.Faaliyet kapsamında el becerilerinin gelişimini desteklemek.

FAALİYETLERİ :

1.Model uçak ve model roket yapımı

2.Türk Hava Kurumu'nun düzenlemiş olduğu etkinliklere atkılım.(Paraşüt,Yamaç, paarşütü,Yelkanat,Planör,Mikrolayt ev Balon)

3.Uygun koşullar sağlaması ve imkanlar dahilinde bu etkinliklerden abzılarının ilimizde de yapılabilmesi için çalışmalar.

KOCATEPE DAĞCILIK ARAMA KURTARMA KULÜBÜ: Okt.Rıfat YAĞMUR

b)Özel Amaçlar:

-Öğrencilere doğa ile iç içe yaşamayı göstermek,

-Trekking,hiking,kaya tırmanışı (bouldering,uzun duvar tırmanışı,spor tırmanışı,ferrata vs.) ve alpin stil faaliyetlerimizle üyelerimize dağcılık sporunu her yönüyle tanıtmak,

-Dağlarımızı cografi,ekonomik ve sosyal açıdan tanıtmak,

-Düzenlenen faaliyetlerle üyelerimize doğal yaşama ve insanlara saygılı olmayı hatırlatmak,ekip çalışmasını sevdirmek ve paylaşmanın gerekli ve güzel olduğunu göstermek,
FAALİYETLERİ :

-Sportif faaliyetlere başlamadan önce gerekli bilinçlenmeyi sağlamak ve olası kazalardan korunmak için,teorik ve uygulamalı olarak eğitimler düzenlemek,

-Dağcılık sporunu başka yönleri ile de anlatabilmek için seminerler düzenlemek,

-Trekking,hiking,kaya tırmanışı (bouldering,uzun duvar tırmanışı,spor tırmanışı,ferrata vs.) ve alpin stil faaliyetleri düzenlemek,

-Birlik ve beraberlik duygusunu şehir hayatına da taşıyabilmek için şehir merkezinde sosyal faaliyetler düzenlemek,

-Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda olmanın bilinci içinde yakın çevremizde kurtuluş savaşında cephe olarak kullanılan tepelere geziler düzenlemek.

OTOMOTİV VE MOTOR SPORLARI KULÜBÜ :Arş.Gör. Fatih AKSOY

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Otomotiv ve motor sporlarındaki yenilikleri takip etmek,

2.Öğrenci kabiliyetlerini geliştiren otomotiv sektörüne yönlendirmek,

3.Afyonkarahisar ve üniversitemizde otomotiv ve motor sporlarına olan ilgiyi artırmak,

4.TOMSFED'e kulüp bazında üye olarak motor sporları yarışmalrınında aktif olarak yer almasını sağlamak,

5.Öğrencilerin birbiri ile iletişimini artırmak.

FAALİYETLERİ :

1.Türkiye'deki Otomotiv ve Motor sporları ile ilgili sempozyum ve seminerlere katılı mı sağlamak.

2.Otomotiv sektörü ile ilgili düzenlenen fuarlara katılımı sağlamak.

3.Teknik ve sosyal etkinlikler düzenlemek

4.Otomotiv sektöründeki uzman kişilerle seminerler düzenlemek.

5.Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak.

6.Projeler düzenleyerek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak.

TÜRKÇE TOPLULUĞU KULÜBÜ : Doç. Dr. Celal DEMİR

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Toplumda Türkçe bilincini canlandırmak ve diri tutmak

2.Türkçe ( yazma ve konuşma) yanlışlarına çözüm önerileri sunmak

3.Güzel Türkçe'nin yaygınlaşması için katkıda bulunmak

FAALİYETLERİ :

1.Panel, konferans, söyleşi ve konser türü etkinliklerde bulunmak

2.Web sitesi yayınlamak

3.Kitap, dergi, broşür vb. basılı yayın etkinliğinde bulunmak

4.Gezi, ziyaret, yürüyüş, ve anma toplantısı gibi sosyal etkinliklerde bulunmak

5.Diğer üniversitelerin benzer etkinliklerde bulunana kulüpleriyle işbirliği kurmak

6.Üyeler arasında iletişimi sağlamak için internet üzerinde e-posta gurubu kurmak

KİMYA KULÜBÜ :Yrd. Doç. Dr. Sedat YURDAKAL

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Kimya bölümünün tanıtımını yapmak,

2.Kimya bölümü öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin,mesleki yeteneklerinin gelişiminde katkıda bulunmak,

3.Kimya bölümü öğrencilerine konferans ,seminer,sempozyum vb. etkinliklerin organizasyonunu gerçekleştirmek,

4.Diğer üniversitelerin kimya kulüpleri ve kimya dernekleriyle işbirliği yaparak,ortak çalışmalarda bulunmak,

5.Bölüm öğrencilerine iş alanlarını ve olanaklarının tanınması,

6.Kimya Bölümü laboratuarlarının ve kitaplığının geliştirilmesine katkıda bulunulmasını sağlamak

7.Kimya Kulübünün sürekliliğinin sağlanması.

FAALİYETLERİ :

1.Kimya Bölümü öğrencilerinin mesleki anlamda bilgilendirmek için konferans,seminer,panel düzenlenmesi

2.Ulusal ve uluslar arası kimya kongrelerine katılımları desteklemek ve sağlamak

3.Kimya Bölümü öğrencileri ile mezun durumdaki öğrencilerin arasındaki iletişiminin devamını sağlamak için gezi,yemek vb. faaliyetleri gerçekleştirmek veya desteklemek

4.Kimya Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgilerini artırmak için staj imkanlarını sağlamak veya yardımcı olmak

5.Kütüphanedeki kimya bölümü kitaplarının sayıca artırılmasını sağlamak için çeşitli bağış vs. etkinliklerini düzenlemek

6.Öğrencilerin kimya bilgilerini artırmak ve desteklemek için internet tabanlı uygulamaların gerçekleştirilmesi.

DOĞA KULÜBÜ :Yrd. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Doğa olaylarını gözlemlemek,incelemek ve tanıtmak

2.Yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversite ve diğer kurumlar ile işbirliği yaparak,konferans,seminer v.b. toplantılar yapmak

3.Ülkemizin doğa güzellikleri ve zenginliklerinin tanıtılması için geziler düzenlemek

4.Can ve mal kaybına neden olan (deprem,erozyon,taşkın,kuraklık) doğal afetler konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak

5.İklim olayları,değişikleri /küresel ısınma ve soğuma )ve etkileri konusunda bilgi vermek

6.Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanıtımı,kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda etkinlikler yapmak

7.Hatıra Ormanı oluşturmak

FAALİYETLERİ :

1.Öğrencileri bilgilendirmek amacıyla geziler düzenlemek,

2.Konusunda uzmanlaşmış kişileri davet ederek konferans ve seminerler düzenlemek,

3.Kulüp amaçlarına yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

4.Kulüp amaçlarına yönelik olarak yurt içinde ve dışında üniversitemizi temsil etmek.

VETERİNER GIDA HİJYENİSTLERİ KULÜBÜ :Yrd.Doç.Dr. Zeki GÜRLER

ÖZEL
AMAÇLAR :

1-Veteriner fakültesi öğrencilerine okul sonrası iş hayatına hazırlamak.
2-Öğrenci kabiliyetlerini gelişen gıda teknolojisiyle birlikte yönlendirmek.
3-Benzer konularda faaliyet gösteren üniversite veya diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
4-Bilgisayar ortamında veteriner gıda hijyenistleri konularında bilgilendirici web sayfası düzenlemek.
5-Üyeler arasında diyaloğu sağlamak ve öğrencileri tercihleri doğrultusunda bireysel ve grup çalışmalarına yönlendirmek.

FAALİYETLERİ :

1-Sağlıklı beslenme ve tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda faaliyetlerde bulunmak.
2-Gıda hijyeni ve teknolojisi konularında konunun uzmanı kişilerle seminer düzenlemek ve öğrencilerinde katılımını sağlamak.
3-Gıda bilimi ile ilgili seminer ve konferanslara katılımı sağlamak.
4-Gıda işletmelerine yönelik eğitici ve öğretici geziler düzenlemek.

MATEMATİK KULÜBÜ :Arş.Grv. Tuğba YALÇIN

ÖZEL
AMAÇLAR :

1-Matematiksel düşünceyi özümsetmek.
2-Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerini temel matematik düşünceleriyle donatmak.
3-Öğrencilere,Afyon Kocatepe Üniversitesi matematik bölümü'nün tanıtılmasını sağlamak.
4-Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin çağdaş,girişimci,kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesi.

FAALİYETLERİ :

1-Matematiği sevdirmek ve tanıtmak amaçlı seminer,konferans,panel düzenlemek.
2-Afyon Kocatepe Üniversitesi matematik bölümünün tanıtılmasını sağlamak.
3-Matematik bilimini tanıtmak ve öğrencileri bilgilendirmek amaçlı görsel yayın düzenlemek.
4-Matematik kulübü faaliyetlerini duyurmak amacıyla el ilanları,afişler,pankartlar hazırlamak ve bunları rektörlüğün uygun gördüğü yerlere asmak.
5-Üniversitemizi yurtiçi ve yurtdışı platformda temsil etmek.
6-Matematik kulübü üyelerini öğrenim sonrasındaki iş hayatına hazırlamak.
7-Matematik kulübü olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesi altında faaliyet gösteren diğer kulüplerle iş birliği içersinde bulunmak.
8-Matematik kulübü olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde sosyal aktivitelerde bulunmak(Yemek,çay,davet,parti)

FİZİK KULÜBÜ :Öğr. Grv. Dr. Mehmet ÖZKAN

ÖZEL
AMAÇLAR :

1-Fizik alanındaki son gelişmeleri takip etmek ve fizik bölümü öğrencilerini bilgilendirmek.
2-Akademik ,sosyal ve kültürel çalışmaların sonuçları öğrencilere ulaştırmak üzere fizik gazetesi vb. yayınlar hazırlamak.
3-Fizik ile ilgili bilimsel ve kültürel toplantılar,seminer,konferans ve amacına uygun diğer toplantılar düzenlemek.
4-Yurt içinde yapılan diğer fizik kongrelerine katılmak.
5-Öğrencileri proje üretmeye ve uygulamaya teşvik etmek.
6-Teknik geziler düzenlemek.

FAALİYETLERİ :

1-Fizik gazetesi çıkarmak.
2-Bölüm öğrencileri için seminer ve konferans düzenlemek.
3-Türk fizik derneğinin gerçekleştirdiği kongrelere bölüm öğrencilerinin katılımını sağlamak.
4-Fizik kulübü üyelerinin ve bölüm öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri için tanışma çayı,mezuniyet balosu,parti,halı saha maçları v.b. kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.
5-Diğer üniversitelerin fizik bölümleri ile ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla etkinlikler gerçekleştirebilmek için işbirliği yapmak.
6-En az 15gün önceden rektörlüğü bildirmek ve onayı almak koşuluyla üniversite dışında davet edip,organizasyonlar yapmak.

SATRANÇ KULÜBÜ :

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Satrancı daha geniş kitlelere ulaştırmak

2.Bu konuda okulumuzu temsil edecek öğrenciler yetiştirmek

3.Çeşitli etkinliklerle sosyal bir ortam oluşturmak

4.Satranca olan ilgiyi artırmak

FAALİYETLERİ :

1.Turnuvalar düzenlemek

2.Satranç oyununu anlatan,tanıtan,öğreten yazılar yayınlamak,

3.Satrançtaki yenilikleri,gelişmeleri, eş zamanlı olarak öğrenci arkadaşlarımıza aktarmak

TİYATRO KULÜBÜ : Yrd.Doç.Dr. Cüneyt AKIN

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Öğrencilerin tiyatro sanatına yönelmelerini sağlamak ve estetik zevklerini geliştirmek

2.Düzenlenen bu gibi etkinlik,yarışma ve kurslarla öğrencilerin girişimci olmasını sağlamak

3.Önemli edebi eserleri sahneleyerek,kültür düzeyini artırmak

4.Bahar şenlikleri gibi etkinliklerde öğrencilerin sanatsal faaliyetlere yöneltmek

5.Öğrencilerin girişimciliklerini artırmak

6.Öğrencilerin moral ve kişilik gelişimini sağlamak

FAALİYETLERİ :

1.Tiyatro günleri düzenlemek,bu çerçevede tiyatro alanında ünlü kişileri söyleşi yapmak amacıyla üniversitemizde ağırlamak,

2.Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemini belirten oyunlar sahnelemek,

3.Okuma tiyatrosu düzenlemek,

4.Şiir,öykü ve masal canlandırmaları yapmak,

5.Güzel Konuşma seminerleri düzenlemek,

6.Münazara ve bilgi yarışmaları düzenlemek.

TÜRK DÜNYASI KULÜBÜ :Yrd.Doç.Dr. Metin YILMAZ

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Eğitim öğretime ve öğrencilerimizin daha iyi gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurslar,konferanslar ve seminerler gibi çeşitli eğitsel etkinlikler düzenlemek

2.Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

3.Çevremizin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla çevreye çeşitli geziler düzenlemek

4.Çeşitli spor etkinlikleri düzenlemek

5.Öğrencilerimizin daha iyi tanışıp kaynaşabilmesi amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemek

FAALİYETLERİ :

1.Eğitim öğretime ve öğrencilerimizin daha iyi gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurslar,konferanslar ve seminerler gibi çeşitli eğitsel etkinlikler düzenlemek

2.Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

3.Çevremizin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla çevreye çeşitli geziler düzenlemek

4.Çeşitli spor etkinlikleri düzenlemek

5.Öğrencilerimizin daha iyi tanışıp kaynaşabilmesi amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemek

YAPI KULÜBÜ :Yrd. Doç. Dr. Gökhan KÜRKLÜ

ÖZEL
AMAÇLAR :

1.Yağı Eğitim Bölümünün tanıtılması,

2.Yapı Eğitim Bölümü'ne yeni gelen öğrencilerin bölüme ve üniversiteye adaptasyonunu sağlamak,

3.Yapı Eğitim iş alanlarının üyelerimize tanıtılması

4.Onarıma ihtiyaç duyulan yapılarda,üyelerimizin katılımı ile çalışmalarda bulunmak.

FAALİYETLERİ :

1.Yapı ve inşaat ile sempozyum ve seminerlere katılım sağlamak

2.Teknik geziler düzenlemek,

3.Bilgisayar Tasarım konusunda üyelerimize eğitimlerine kurs ve seminerlerle yardımcı olmak,

4.Teknik Yabancı Dil Konusunda üyelerimize kurs ve seminerlerle yardımcı olmak,

5.Çevre ile uyumlu mimari projeleri araştırmak,incelemek ve geliştirmek,

6.Yapılan izolasyonu, deprem dayanıklılığı gibi temel konularda araştırmak yapmak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ :Öğr. Grv. Gökhan AKARCA

AMAÇLAR :

a) Genel Amaçlar:Bu yönergenin amacı , sosyal ,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik değişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b) Özel Amaçlar:

-Diğer Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümleri ile irtibata geçmek ve işbirliği yapmak.

-Gıda Mühendisliği Biliminin gelişimine katkıda bulunacak faaliyetlerde bulunmak.

-Bölüme yeni gelen öğrencilere bölümü tanıtacak ve adaptasyonunu sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

-İlk aşamada Afyonkarahisar İli ve çevresindeki daha sonraki aşamalarda ise Ülkemizin değişik bölgelerindeki Gıda işletmelerine teknik geziler düzenlemek ve bu sayede öğrenilen teorik bilgileri uygulama ile pekiştirmek.

-Bölüm öğrencilerinin kişisel bilgi ve becerilerini arttırarak özgüven kazanmalarına yardımcı olmak.

-Bölümde yapılacak olan laboratuar çalışmalarına yada sana tesislerinde yapılacak uygulamalara öğrencilerin katılımını sağlayarak tecrübe kazandırmak.

-Kulübün sürekliliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak

FAALİYETLERİ :

-Gıda Mühendisliği Bilimi hakkında seminer, konferans, panel vb. etkinlikler düzenlemek

-Teknik gezi ve faaliyetlerde bulunmak

-Üniversite bünyesinde internet ortamında faaliyet ortamında faaliyet göstermek dergi ve bülten gibi yayınları çıkarmak.

-El ilanları, afişler pankartlar hazırlamak ve rektörlüğün onayı ile rektörlüğün uygun gördüğü yerlere asmak.

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip organizasyonlar yapmak

-Öğrenci boş zamanlarını değerlendirmek için tanışma çayı, mezuniyet balosu, parti, halı saha maçları vb. kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek

MALZEME BİLİMİ KULÜBÜ :Arş. Grv. Yelda AKÇİN

AMAÇLAR :

a) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı , sosyal ,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik değişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b) Özel Amaçlar:

-Malzeme biliminin geliştirilmesine yardımcı olmak

-Malzeme bilimi ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak

-Teknik ve sosyal etkinlikler düzenlemek

-Öğrenciler arasında bilgi birikimini arttırmak ve paylaşmak

-Malzemem bili ile ilgili yenilikleri takip edip , bu yenilikleri üniversite çapında duyurmak.

-Öğrencilerin malzeme bilimi ile ilgili bilgilere kolay ve ulaşımı için destek sağlamak.

FAALİYETLERİ :

-Malzeme bilimi ile ilgili teknik geziler düzenlemek ve gezilere katılımı sağlamak

-Öğrencilerin malzeme bilimi hakkında bilgi birikimini arttırmak için dergi, cd, bülten vs. çıkarmak.

-Malzeme bilimi ile ilgili yapılacak semineler düzenlemek ve destek olmak

-Öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek için tanışma toplantıları düzenlemek

-Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak

-Projeler düzenleyerek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak

-Düzenlenen gönüllü proje çalışmaları ile bölüme cihaz ve teçhizat kazandırmak.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ :

AMAÇLAR :

a) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı , sosyal ,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik değişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

– Öğrencinin Atatürk ve Cumhuriyetimizin hakkında bilgi birikimlerini geliştirmek, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlamak .

– Üniversite öğrencilerinin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı birer genç olarak yetişmesine katkıda bulunmak.

– İstiklal Savaşımız ve Cumhuriyet tarihimizin öğrenciler tarafından araştırılmasına ve bilinmesine olanaklar yaratıp tarihe sahip çıkan bir gençlik oluşturmak.

– Tarihimizde büyük öneme sahip ve üniversitemize adını veren ‘Kocatepe ’ve büyük zaferimizle ilgili üniversitemizde etkinlikler yapmak ve ‘Kocatepe’nin ’ülkemizde daha çok bilinmesini sağlamak

– Yukarıdaki konular uyarınca bilimsel içerikli konferans, panel, sempozyum,vb. etkinlikler düzenlenerek üniversite öğrencilerinin Atatürk Gençliğine yakışır bilimsel eğitimine katkıda bulunmak

– İlgili kulüpler ve üniversitemizle koordineli olarak önemli tarihi günlerimizde tanıtım ve tarihimizi yaşatmak adına geziler düzenlemek.

– Mustafa Kemal’in ekonomik , sosyal ve kültürel yanlarıyla ilgili bilgilendirici etkinlikler düzenlemek ve Cumhuriyet tarihimiz ile bugün arasında bir köprü oluşturarak Atatürk’ü doğru anmak ve anlamak için üniversitemiz bünyesinde çalışmalar yapmak.

– Üniversitemizdeki şenliklerde etkinliklere katılmak.

FAALİYETLERİ :

-Bilimsel araştırmalar yapmak, panel, sempozyum ve konferanslar düzenlemek.

-Başta tarihimizin önemli günleri başta olmak üzere Türkiye’mizi ilgilendiren gün ve haftalarda etkinlik düzenlemek

-23 Nisan , 19 Mayıs, 10 Kasım gibi günlerde üniversitemizle koordineli faaliyetler yapmak.

KULÜP AKADEMİ :Yrd.Doç.Dr. Tuğrul KANDEMİR

AMAÇLAR :

a) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı , sosyal ,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik değişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerini akademik bazda daha saygın bir konuma taşımak

-Üniversite ile ilgili halk kaynaşmasını sağlamak

-Konferans, panel ve kurslar düzenleyerek AKÜ bünyesindeki öğrencilerin gelişimini sağlamak

-Diğer üniversitedeki faaliyetlerden öğrencilerimizi haberdar ederek üniversiteler arası etkileşimi sağlamak

FAALİYETLERİ :

-Sportif faaliyetler

-Panel, konferans, seminer düzenlemek

-Konser ve benzeri organizasyonlar düzenlemek

-Kitap ve dergi gibi basılı yayın etkinliğinde bulunmak

-Gezi ziyaret ve anma gibi faaliyetlerde bulunmak

-Diğer üniversitelerdeki kulüplerle birlikte organizasyonlar düzenlemek

-Web sitesi yayınlamak

-Eğlence yarış ve turnuva gibi aktiviteler düzenlemek

-Kulüp faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik giderleri karşılamak için gelir elde edici faaliyetler gerçekleştirir.

ERASMUS KULÜBÜ : 

AMAÇLAR :

a) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik değişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

-İki ülke ve iki üniversite arasındaki değişim öğrencilerinin ilişkilerini düzenlemek, ve karşılıklı anlayışı derinleştirmek

-Yurtdışından Üniversitemize gelecek öğrencilerin organizasyonunu hazırlamak,

-Kültürel,bilimsel ve eğitim ilişkilerinin ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek suretiyle , her iki ülkenin halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak,

-Öğrencilerimizin entelektüel , kültürel ve kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek,

-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını ,Projeleri kapsamında yeni programların tanıtılmasını , hazırlanmasını, yeni gelişimlerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek

-Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programı hazırlamak ve bunları yönetim kuruluna sunmak

b) Özel Amaçlar:

-Üniversitemizin Avrupa Birliği ülkeleri ile öğrenci değişimini desteklemek ve geliştirmek

-Üniversitemizde eğitim görmek için yurtdışından gelen öğrencilerin, akademik ve sosyal anlamda bütünleşme sürecinde yardımcı olmak,

-Erasmus Kulübü, değişim öğrencilerinin sosyal ve pratik alanlarda kaynaşmalarını sağlamak, çeşitli oryantasyon programları ile gidecekleri ülkelerde üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için gereken bilgi paylaşımı ortamını sağlamak

-Belli konularda diğer kulüplerle ortak çalışmalar yaparak daha etkili faaliyetler düzenlemek

-Diğer üniversitelerde yapılan çeşitli etkinliklerden öğrencileri haberdar etmek

-Avrupa Birliği Projelerinden yararlanacak öğrencilere rehberlik etmek

-Üniversitemize Erasmus Programı kapsamında gelen yabancı öğrencilere rehberlik etmek

FAALİYETLERİ :

-Üniversitemizin ve ülkemizin tanıtımı için özel günler, ülke çapında turistik geziler, piknikler, film geceleri, spor günleri, dil öğrenimi vb. çeşitli aktiviteler düzenlemek

-Daha önce Erasmus tecrübesi yapmış öğrencilerin deneyimlerini diğer öğrencilere aktarmak , bilgilendirmeye ihtiyaç duyan değişim öğrencilerine yardımcı olmak gibi gönüllük esasına dayalı çalışmalar düzenlemek

-Misafir öğrenciler ve üniversitemiz öğrencileri arasında dayanışmayı sağlayacak nitelikte etkinlikler düzenlemek

-Çeşitli ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılmak,

-Yapılan faaliyetlere ilişkin belirli aralıklarla dergi, gazete, cd gibi tanıtım faaliyetleri materyallerinin hazırlanması.

MALİYE MESLEKİ GELİŞİM KULÜBÜ :Arş.Gör. Ahmet BOZDAĞ

AMAÇLAR :

a-) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplumun bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal – kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b-) Özel Amaçlar:

-Mesleki tanıtım ve gelişim konusunda seminer düzenleyerek öğrencilerin mesleki hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak.

-Öğrencilerin bölümlerini daha iyi tanımasını sağlayarak derslerinde başarılı olmalarına katkıda bulunmak.

-Öğrencilere mesleki ve toplumsal alanda daha girişimci bir ruh kazandırmak.

-Ülke ve dünya sorunlarına kayıtsız kalmayan ve bu sorunlara çözüm üreten bir düşünce yapısı oluşturmak.

FAALİYETLERİ :

-Maliye alanında uzman kişiler, bürokratlar, akademisyenler, yazarlar, yargı mensupları ve politikacılar davet edilerek seminer, panel, söyleşi ve konferans düzenlemek.

-Mesleki ve kişisel gelişme katkı sağlayacak ülke çapında gezi, sosyal ve sportif faaliyetler düzenlemek.

KLASİK BATI MÜZİĞİ KULÜBÜ :Öğr. Grv. Berna ÖZKUT

AMAÇLAR :

a-) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplumun bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal – kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b-) Özel Amaçlar:

-Klasik Batı Müziği bölümünün tanıtılması

-Klasik Batı Müziği ile ilgilenen öğrencileri bir araya toplamak.

-Özellikle bölüm öğrencilerine ülkemize mal olmuş devlet sanatçılarının performanslarını izleme fırsatı yaratmak

-Üniversitedeki klasik batı müziği etkinliklerini arttırmak

FAALİYETLERİ :

-Düzenli olarak konserler düzenlemek.

-Panel, konferans ve söyleşi gibi etkinlikler düzenlemek.

-Opera ve senfoni orkestraları konserlerine geziler düzenlemek.

-Çalgı kursları düzenlemek.

-Virtüöz solistleri üniversitemize davet ederek “masterclass” düzenlemek

BORSA VE FİNANS KULÜBÜ: Arş. Grv. Adem BÖYÜKASLAN

AMAÇLAR :

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Üyelerin Menkul Kıymetler Borsası,Vadeli işlemler piyasası ve bu piyasalarda kullanılan araçlar hakkında bilgileri pekiştirmek.

-Kulüp üyesi öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarına destek vermek, iş çevreleriyle tanışmalarına ve kendilerini iş başvurularında daha güçlü hissetmelerini sağlamak,

-Ekonomik faaliyetleri yakından takip etmek ve İMKB de faaliyet gösteren şirketler hakkında bilgi edinmek,

-Düzenleyeceğimiz konferans ve sempozyumlarda ülkemizdeki önemli borsa ve finans uzmanlarının üniversitemizde konuk olabilmelerini sağlamak,

-Üniversitemizin Borsa ve Finans alanında öne çıkmasını sağlamak.

FAALİYETLERİ :

-İMKB ve Vadeli İşlemler Piyasası hakkında bilgi vermek,

-İMKB ve Vadeli İşlemler Piyasasında kullanılan araçların özellikleri ve bu piyasadaki yatırımcıların nasıl işlem yaptıkları hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olabilmelerine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

-Yatırım tercihlerinde etken olan faktörlerin neler olduğuna ilişkin bilgiler vermek ve bu faktörlerin yatırım tercihlerini nasıl etkilediğini göstermek,

-Borsa ve Finans konusunda faaliyette bulunan deneyimli uzmanların bu konuda bilgilerinden yararlanmak üzere bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

-Uluslararası para ve sermaye piyasalarının işleyişi hakkında öğrencilere eğitim vermek ve bu piyasalarda işlem yapabilecek yetkinliğe ulaştırılabilmeleri için faaliyette bulunmak,

MATEMATİKSEL İKTİSAT KULÜBÜ: Arş. Görv. Hayrettin KESKİNGÖZ

AMAÇLAR :

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar: -Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerini akademik bazda daha saygın bir konuma taşımak

-İktisat öğretiminde farklı metodolojilerin varlığını vurgulayarak, matematiksel işlemlerin önemini ortaya koymak ve matematiksel yöntemlerin daha iyi öğrenilmesi ve öğretilmesi için çaba göstermek.

-Konferans, panel ve kurslar düzenleyerek öğrencilerin gelişimini sağlamak.

-Diğer üniversitelerdeki faaliyetlerden öğrencilerimizi haberdar ederek üniversiteler arası etkileşimi sağlamak.

FAALİYETLERİ :

-Akü öğrenci matematiksel iktisat dergisi yayımlamak.

-Matematiksel İktisat yöntemlerinin öğrenilmesini özendirecek faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla kurslar, konferanslar ve paneller düzenlemek.

-Matematiksel iktisat yöntemleriyle ilgili kitap, dergi vb. okuma, paylaşma ve edinimini sağlayıcı faaliyetlerde bulunma.

-Matematiksel İktisatla ilgili bilgisayar programlarının edimini, öğretilmesi ve uygulanması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

-Yabancı dil bilgisinin bilimsel çalışmalardaki önemini vurgulayarak, öğrenilmesi ve geliştirilmesini teşvik edici faaliyetlerde bulunmak.

-Bilimsel geziler düzenlemek.

-Web sitesi yayınlamak.

-Kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik giderleri karşılamak için gelir elde edici faaliyetleri gerçekleştirmek.

SİNEMA KULÜBÜ: Öğr.Grv.İhsan KOLUAÇIK

AMAÇLAR :

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Üyelere sinema kültürü (sinemayla ilgili başka yerlerde öğrenemeyecekleri bilgileri) kazandırma ve sinemaya başka bir perspektiften bakmalarını sağlamak,

-Üyelerin sinemada izleyemediği filmleri izlemelerini sağlamak,

Üyelerin kampus içinde ve dışında sinema ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunabilmelerini sağlamak,

-Üyelerin bir araya gelip sinemayla ilgili yeni projeler oluşturmalarını sağlamak ve gelecek projelere destek olmak,

-Gerektiğinde Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki diğer kulüplerle işbirliği içine girerek öğrencilere daha iyi etkinlikler sağlamak.
FAALİYETLERİ :

-Üniversite içinde film gösterimi yapmak

-Kulübe film arşivi kazandırmak

-Panel, konferans,söyleşi gibi etkinlikler düzenlemek,

-Film analizleri ve filmler hakkında tartışmalar yapmak,

-Üyelerin kısa film çekimlerine destek olmak,

-Kısa ve daha uzun metraj film festivali düzenlemek,

-Kısa metrajlı film atölyeleri oluşturmak,

-Senaryo grupları oluşturmak,

-Film ve dizi setlerine geziler düzenlemek.

AKADEMİ ARAMA KURTARMA KULÜBÜ: Arş.Grv. Murad TİRYAKİOĞLU

AMAÇLAR :

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar: -Başka üniversite öğrencileri ve personel olmak üzere Afyonkarahisar ili hakkında afet bilincin oluşmasını sağlamak,
-Üniversite bünyesinde eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak öğrenci ve personelden oluşan 15 ila 20 kişilik, eğitimleri tamamlamış, ekipmanları sağlamış daimi bir arama kurtarma ekibi oluşturmak.
FAALİYETLERİ :

-Yaşanması muhtemel afet durumlara karşı hazırlık olarak Temel Afet Bilinci Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Temel Arama kurtarma Eğitimi, İleri Arama Kurtarma Eğitimi, Telsiz kullanımı, İletişim, Stres Yönetimi ve benzeri eğitimlerin verilmesini sağlamak,

-Afyonkarahisar Sivil Savunma Birlik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Tabipler Odası,İtfaiye Müdürlüğü gibi kurumlar ile koordineli olarak sertifikalı veya sertifikasız eğitimler düzenlemek,

-Eğitimlerin pekiştirilmesi amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dağcılık Kulübü ile koordineli ve bilinç oluşturmak amacıyla standlar açmak, tanıtım toplantıları düzenlemek,

-Afyonkarahisar halkında afet bilinci oluşturmak amacıyla tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

GENÇ GÖNÜLLÜLER KULÜBÜ: Doç.Dr. Kubilay ASLANTAŞ

AMAÇLAR :

a) Genel Amaçlar : Bu Yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b) Özel Amaçlar:

-Gönüllülük bilincinin aşılanması

-Bireylerin boş zamanlarını olumlu olarak değerlendirilmesini sağlamak

-Üyelerin kişilik gelişimlerine yardımcı olmak

-Kulüp amaçları doğrultusunda istekte bulunan kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulama desteği sağlamak.

-Konuyla ilgili bilimsel ve kültürel toplantılar, semier, konferans ve amacına uygun diğer toplantılar düzenlemek,

-Üyeler arası iletişim için basın bülteni çıkarmak,

-Kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerle üyelerin eğitimlerine gönüllülük alanında destek olmak.
FAALİYETLERİ :

-Konferans, panel ve seminer düzenleme,

-Üyeler arası dayanışma arttırma amaçlı; sosyal etkinlikler düzenler,

-Çocuk esirgeme ziyaretleri yapılır,

-Huzurevi ziyaretleri düzenlenir,

-İlköğretim öğrencilerine gönüllü olarak ders verilmekte,

-Gerektiğinde Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki diğer kulüplere işbirliği içine girerek öğrencilere daha iyi etkinlikler sağlamak,

-Diğer üniversitelerdeki gönüllü öğrencileri davet ederek sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde aktivite yapılmaktadır.

İSTATİSTİK KULÜBÜ: Öğr.Grv.Engin TAŞ

AMAÇLAR :

a) Genel Amaçlar : Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b) Özel Amaçlar:

-Bölgemiz ve ilimizde gerçekleşecek olan istatiksel çalışmalarda görev almak.

-Bu çalışmalarda öğrenciler arasında gerekli olan organizasyonu gerçekleştirmek.

-Yurtdışındaki üniversitelerin İstatistik bölümleriyle iletişim kurmak.

-Toplumumuzda İstatistik bilincini arttıran faaliyetlerde bulunmak.

-Yakın disiplinlerle ilişki kurmak ve değerlendirmek.
FAALİYETLERİ :

-Diğer üniversitelerin İstatistik bölümleri ile ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla etkinlikler gerçekleştirebilmek için işbirliği yapmak.

-İstatistik kulübü üyelerinin ve bölüm öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri için tanışma yemeği, sosyal ve bilimsel geziler, mezuniyet balosu, parti v.b. kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.

-Bölüm ve kulüp öğrencileri için seminer ve konferans düzenlemek.

-Diğer üniversiteler ile yapılan farklı etkinliklerden öğrencileri haberdar etmek.

DIŞ TİCARET KULÜBÜ: Yrd.Doç.Dr. Kartal SOMUNCU

AMAÇLAR :

a) Genel Amaçlar : Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b) Özel Amaçlar:

-Öğrencilerimizin meslek hayatına daha iyi hazırlanabilmeleri.

-Öğrencilerimiz için staj ve iş olanaklarının araştırılması.

-Üniversitemizin ve dış ticaret bölümünün toplumda tanıtımına katkı sağlamak.

-Dış ticaret konusunda düzenlenen seminer ve fuarlara katılmak.

-Dış ticaret konusunda seminer ve fuar düzenlemek.
FAALİYETLERİ :

-Dış ticaret konusunda faaliyete bulunan uzmanlar ile görüşmelerinin sağlanması.

-Üniversitemizin çeşitli bölgelerinde yer alan gümrük müdürlüklerine ve yurt dışı ticaret faaliyetleri bunan firmalara gezilerin düzenlenmesi.

-Üniversitemizin ihracat potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesi için mesleki seminerleri verilmesi.

-Mezuniyetleri sonrasında da öğrencilerimizle ilişkilerimizin devam ettirilebilmesi ve yeni mezunlar ile eski mezunların zaman zaman bir araya getirilmesi.

-Boş zamanların değerlendirilmesi amacı ile sosyal ve sportif çalışmaların yapılması.

-Projeler düzenleyerek öğrencilerin bu projelere katılımını ve meslek gelişmelerini sağlamak.

-Eğitim amaçlı kitap, dergi, gazete, CD, bülten basıp dağıtmak; rozet, arma, plaket, kartvizit vb. yaptırmak.

-Kulüp üyeleri için kulüp

HARİTA KULÜBÜ: Arş.Grv. İbrahim TİRYAKİOĞLU

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar:
Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Öğrenciler ile jeodezi ve fotogrametri mühendislerini ve bu alandaki bilim adamlarını sosyal, kültürel ve mesleki etkinlikler ile yakınlaştırmak,

-Öğrencileri hukuki akademik ve ekonomik olanakları açısından bilgilendirmek ve geleceğe hazırlamak,

-Öğrencilerin teknik bilgileri yanında kültür düzeylerini yükseltmek,

-Öğrencilerin teknik bilgileri yanında kültür düzeylerini yükseltmek,

-Bu faaliyetlerle öğrenci- öğretim üyeleri ve uygulamada görev alan mühendisler arasında güçlü bir diyalog kurmak.
FAALİYETLERİ :

-Toplantı, seminer, kurs, yarışma,gezi gibi çalışmalar yaparak etkinlik haftaları düzenlemek,

-Üniversite bünyesinde internet ortamında faaliyet ortamında faaliyet göstermek dergi ve bülten gibi yayınları çıkartmak,

-El ilanları, afişler pankartlar hazırlamak ve rektörlüğün onayı ile rektörlüğün uygun gördüğü yerlere asmak,

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip organizasyonlar yapmak,

-Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek için tanışma çayı, mezuniyet balosu, parti, halı saha maçları vb. kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek,

-Üniversitelerin ilgili birimleri ile ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla etkinlikler gerçekleştirebilmek için işbirliği yapmak.

MANAGEMENT CLUP: Yrd.Doç.Dr. Durmuş YÖRÜK

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar:

Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-İş dünyası ve ekonomideki gerek ulusal ve gerekse küresel gelişmeleri takip ederek geleceğin yönetici adaylarını zorlu çalışma yaşamına hazırlamayı düzenlediği ulusal ve uluslar arası paneller, konferanslar, sosyal ve ekonomik etkinliklerle bilgilerini ve donanımlarını artırmak ve küresel düşünüp yerel çözümler üretebilen yönetici adayları olmalarına yardımcı olmak,

-Yapılan etkinliklerle üyelerimizin yönetim becerilerini geliştirmek ve İngilizceyi aktif olarak kullanmalarına katkıda bulunmak,

-Kulüp üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve sosyal anlamda bütünlüğü sağlamak için sohbet toplantıları, konser, gezi, eğlence gibi organizasyonlar gerçekleştirerek üyelerinin ve etkileşim halinde olduğu bireylerin sosyal hayatını renklendirmek,

-Üyelerimizin İngilizce konuşma ve iletişim becerilerini yapılacak olan İngilizce etkinliklerle geliştirmek,

-Takım ruhunu güçleştiren çalışmalar yapmak ve kulübün devamlılığını sağlayarak en aktif ve farklı bir öğrenci kulübü haline getirmek,

– Üniversite ve iş dünyası arasında bir köprü arasında bir köprü oluşturarak, üyelerinin iş dünyası ile yakınlaşmasını sağlamak iş dünyasının beklentilerinin neler olduğu konusunda çalışmalar yapmak ve üyelerinin bireysel kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak,

-İngilizce işletme bölümünün hem üniversitemizde hem Türkiye’ de ve hem de Avrupa Birliği ülkelerinde tanıtılmasına katkı sağlamak

-Gerek İngilizce İşletme Bölümü öğrencileri arasında ve gerekse İngilizce hazırlık alan ve İngilizce’ yi günlük yaşamında kulanma fırsatı arayan öğrencilere yapılacak olan etkinliklerle bu imkanı sağlamak.
FAALİYETLERİ :

-İşletme ve yönetim bilimindeki gerek ulusal ve gerekse kültürel gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirmek,

-İlgili kişi ve kuruluşlarla ortaklaşa paneller, sohbetler düzenlemek,

-İş ve yönetim dünyası ile kulüp üyelerini tanıştırmak, yakınlaştırmak,

-Üyelerin organizasyonel yeteneklerini geliştiren organizasyon ve projelere imza atmak,

-Kulüp ruhunu güçlendiren sinema, parti, gezi, festival gibi etkinliklerde bulunmak ve bu etkinliklere gerek üniversitemizde ve gerekse diğer üniversitelerde bulunan erasmus öğrencilerinin de katılımını sağlayarak üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunmak,

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip organizasyonlar düzenlemek,

-Yapılan İngilizce etkinliklerle üniversitemize gelen Erasmus yabancı öğrencilerle etkileşim ve iletişi ağlayarak gelecek yıllarda daha fazla yabancı öğrencinin üniversitemize gelmesine katkı sağlayarak farklılık yaratmak,

-AKÜ bünyesinde İngilizce bir dergi cıkarmak ve web sitesi yayınlamak,

-Diğer üniversite birimleri ve özellikle İngilizce işletme bölümleri ve uluslar arası kuruşlar ile birlikte etkinlikler gerçekleştirmek,

-Üyelerin örgütsel ve iş yapabilme beceri ve yeteneklerini geliştiren organizasyon ve projelere imza atmak,

-Öğrenci arkadaşların ve mezunların bir araya gelmelerini sağlamak ve kendimize özgü bir bilinç ve kültür oluşturmak,

-Kulüp üyelerinin gerek kulüp gerekse iş dünyası ile ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak,

-Üniversitemizde herhangi bir fakülte ve bölüm tarafından yapılacak olan uluslar arası etkinliklerde yardımcı olmak olarak sıralanabilir.

GIDA TEKNOLOJİSİ KULÜBÜ:

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

– Çeşitli konularda konferans, panel , eğitim seminerleri ve eğitim kursları düzenleyerek üniversitemiz bünyesinde öğrencilerin gelişimini sağlamak,

-Diğer üniversitelerdeki etkinliklerden öğrencilerimizi haberdar ederek, gerektiğinde katılımı sağlamak,

-Kulüp öğrencilerimize kısa aralıklarla bir araya gelerek onların düşüncelerini, isteklerini ve eleştirilerini dinleyerek yapılacak olan çalışmalara onlarında katılımını sağlamak,

-Yapılacak aktivitelerle öğrencilerimizin kişisel bilgi ve becerilerini arttırarak özgüven kazanmalarına yardımcı olmak,

-Kulübün sürekliliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
FAALİYETLERİ :

-Çeşitli toplantılar düzenleyerek öğrencilerimize rehberlik hizmeti sunmak,

-Düzenlenen teknik bilimsel fuar ve kongrelere katılım sağlamak,

-Görsel ve yazılı materyaller kullanarak öğrencilerin kişisel gelişimine yardımcı olmak,

-Eğitim amaçlı film gösterimleri düzenlemek,

-Kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik giderleri karşılamak için, gelir elde edici faaliyetleri gerçekleştirmek,

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip, organizasyonlar yapmak.

KOCATEPE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KULÜBÜ:Yrd.Doç.Dr. Bülent ALTAY

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Öğrencilerin okul hayatı ve okul sonrası iş yaşamında karşısına çıkabilecek zorluklar esasında yardımcı olabilecek mesleki bilgi ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak,

-Diğer illerde yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlere üniversitemizce katılarak,öğrencilerin motivasyonunu güçlendirmek,

-Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek, birbiriyle kaynaşmasını sağlamak ve sosyal hayata adaptasyonu sağlamak,

-Sosyal sorumluluk kampanyalarının tanıtılması ve ve bu kampanyalarda etkin rol oynamak,

-Öğrencilerin gerçekleştirmek istediği buluşlarını, platformda sergilenmesine imkan sağlamak ve yarışmalar düzenlemek,

-Globalleşen dünyadaki bilimsel çalışmaları yakından takip etmek ve bunlarla ilgili faaliyetleri yürütebilmek için gerekli donanımları üniversitemiz bünyesine kazandırmak,

-Yurtdışı eğitim, öğretim, gezi vb. programları hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bu kurumlar ile öğrenciler arasında bağlantıyı sağlamak.
FAALİYETLERİ :

-Yapacağımız faaliyetlerde en doğru bilgiye ulaşabilmek ve bunu doğru bir şekilde iletebilmek amacıyla genel kitle üzerinde istatiksel çalışmalarda bulunmak,

-Genel faaliyet alanı içerisinde alanının uzmanlaşmış kişi ve grupların bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktarmak amacıyla çeşitli faaliyetler hazırlamak,

-Etkin bir faaliyet alanı oluşturup bu faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla üniversite bünyesinde ve diğer üniversiteler bünyesindeki birimlerle ortak hareket ederek her türlü organizasyon ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

-Kulüp faaliyetlerini duyurmak amacıyla iletişim ağı oluşturmak,

-Toplumsal görevlerimizden biri olan yardımlaşma çerçevesinde çeşitli sosyal hizmet veren kurumlara ziyaret amaçlı gezi düzenlemek ve yardımda bulunmak,

-Kulübümüz etkinliklerini gerçekleştirmek, kulüp faaliyet giderlerini karşılamak ve finansman saplamak amacıyla faaliyette bulunmak.

ARKEOLOJİ KULÜBÜ: Yrd.Doç.Dr.Selim PULLU

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Yapılacak gezi sosyal ve kültürel aktivitelerle öğrencilerin moral ve motivasyonunu attırmak,

-Bazı dersleri arkeoloji alanında işleme,

-Arkeoloji hakkında seminer düzenlemek,

-Arkeoloji öğrencilerinin katılacağı ulusal kongre ve çalıştay düzenleme,

-Arkeolojik alanları yerinde inceleme.
FAALİYETLERİ :

-Çalıştaylar ve kongreler düzenlemek,

-Arkeoloji eseleri incelemek,

-Tarihi aydınlatan arkeolojik buluşlar elde ederek bilimin hizmetine sunmak,

-Çalıştaylar ve konserler ile diğer üniversitelerle birlik ve beraberliği sağlamak,

-Seminer, film gösterimleri, tarihi ve kültürel geziler

AMERİKAN FUTBOLU KULÜBÜ: Öğr.Grv. Emre GÖRGÜLÜ

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Öğrencilerin spor ve diğer aktivitelere yönelmelerini sağlamak,

-Okul içinde gösteri maçları düzenleyip spor dalının yayılmasını sağlamak,

-Okullar arası düzenlenen turnuva ve ya resmi liglere katılmak,
FAALİYETLERİ :

-Belirli tarihlerde antreman düzenlemek,

-Okullar arası düzenlenen turnuva ve ya resmi liglere katılmak

-Diğer öğrencilerin amerikan futbolu hakkında bilgi edinmesini sağlamak.

ATÇILIK VE BİNİCİLİK KULÜBÜ:Yrd.Doç.Dr.Kamuran PAMUK

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.Gençlerimizin ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlayarak ,binicilik sporunu geniş kitlelere yaymasını sağlamaktadır. İnsanlara at sevgisini aşılamak .Eski dönemlerde hem yerleşik hem göçebe medeniyetlerimizde bizim kültürümüzün vazgeçilmezi olan atları tekrar insanlarımıza sevdirebilmek ve eski geleneğimize sahip çıkmak.Kökü binlerce yıl öncesine dayanan at biniciliğinin insan bedenine ve ruhuna katkılarını keşfetmek.Altıncı hisleri kuvvetli olan bu atlar zihinsel özürlülerin tedavisinde de kullanırlar.

At sporunun korunmasına gelişmesine, yayılmasına hizmet etmek ve ayrıca geleneksel at sevgisine ve binicilik sporuna karşı ilgi ve bağlılığı yaygınlaştırmak ve vasıflı at yetişriciliğini ve muayenesini sağlamak.
b)Özel Amaçlar:

-Yoğun eğitim ve öğretim sistemi içerisindeki öğrencilere kültürel sosyal alanlarda kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunma olanağı sunmak,

-Dünyada çocukların sevgilisi olarak tanınan midillilerin aynı zamanda zihinsel özürlü çocukların rehabilitasyonunda kullanmak . Ayrıca yunuslardan sonra en çok faydalanılan hayvan olma özelliğini taşırlar.

-İnsanlara ata binerken özgürlük, asalet, macera, huzur, estetik gibi duyguları tattırabilmek,

-Öğrencilerin bireysel ve Kültürel Gelişimlerine katkı sağlamak,

-Öğrencilerin , akademik ve idari üniversite personeli sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler arasında etkin iletişim sağlamak,

-Yazılı ve görsel basın araçlarını kullanarak öğrencilerin öğrencilerin kendilerini ifade edebilme olanağı sunmak,

-Öğrencilerin atları daha yakından tanımalarını sağlamak,

-At bakım ve muayene faaliyetleri.
FAALİYETLERİ :

-Çiftlikleri gezme ,

-Fakülte öğrencilerine canlı at modeli üzerinde çalışma imkanı sağlamak,

-Öğrencilerin biniciklerini geliştirmeleri için teşvik etmek,

-Onlara at bakımını öğrenebilecekleri bir ortam hazırlamak,

-Yarılara izleme olanağı sunma,

-Arazi binişleri, günü birlik at seferleri düzenlemek,

-Eğitim ve öğretim amaçlı kurs imkanı sağlamak Öğrencilere bireysel ve kariyer gelişim olanakları sağlayacak panel, konferans, söyleşi ve seminer, kariyer gelişim olanakları, yabancı dil eğitim uygulamaları düzenlemek,

-Öğrencilere yönelik film gösterimleri, konserler, eğlenceler, şenlikler gibi kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek,

-Öğrenciler için sanatsal yönlerini yansıtacak sergiler dinletiler, gösteriler vb. organizasyonlar düzenlemek,

-Yazısal ve görsel yayın hazırlamak,

-El ilanları afişler pankartlar hazırlamak ve rektörlüğün onayı ile rektörlüğün uygun göreceği yerlere asmak ve dağıtmak,

-Halk sağlığı hayvan sağlığı gıda güvenliği sürdürülebilir çevre sağlığı konuları başta olmak üzere iş bu konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları ileortak platformlarda eğitim çalışmalar düzenlemek.

FOLKLOR KULÜBÜ:Öğr.Grv.Muharrem FERATHAN

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Folklorik değerleri tanımak, tanıtmak, geliştirmek, korumak, yaymak,

-Folklorik bütünlüğün güçlenmesini sağlamak, öğrenciler arası etkileşimi sağlamak,

-Toplumsal bilinç olarak sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkmak,

-Öğrenciler arası iletişimi sağlamak.
FAALİYETLERİ :

-Folklorik zenginleşmeyi ve kaynaşmayı sağlamak,

-Sosyal görevlerimiz ve sosyal haklarımız neler olduğunu anlamak,

-Folklor için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,

-Folklorik olduğun hayatımızın nerede olduğunu “Söyleşi Günleri” içinde tartışmak,

-Folklorik “Geceler ve Geziler” düzenlemek,

-Folklorik tanımlar için konferans, seminer, panel vb. etkinlikler yapmak,

-Halk oyunları ve modern dans kursları vermek.

TOPLUMSAL HİZMET KULÜBÜ:Öğr.Grv.Suphi ÖZSUERAMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Öğrencilerimizin çalıştıkları alanda yaşam seviyesini yükseltmeye katkıda bulunarak içinde yaşadıkları toplumun farklı gerçeklerini doğrudan öğrenme şansı bulurlar. Şüphesiz ki katkıda bulundukları topluluğun üyeleri de öğrencilerin bu çabalarından ve desteğinden yaralanırlar.

KİTAP KULÜBÜ:Arş. Grv. Engin BAYRAKTAROĞLU

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar:Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Üniversite içerisindeki kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak, kitapla ilgili öğrencilerin bir araya gelebileceği bir platform oluşturmak.

-Kültürlü insan okur, okuduğunu anlatır ve düşüncelerini yazıya dökebilir. Üyelerimize davranışları kazandırmayı amaçlıyoruz.

-Hiçbir konu kısıtlaması yapılmadan her türlü kitabın paylaşılabileceği bir oluşumu hedeflemekteyiz.
FAALİYETLERİ :

-Haftada bir düzenlenen toplantılarla okunan ortak kitabın paylaşılması.

-Ayda bir düzenlenen toplantılardan birinde okunan ortak kitabın tartışılması.

-Ayda bir film izleyerek tartışma yapmak.

-Hızlı okuma ve diksiyon kursları düzenlemek.

-Kitap fuarlarına katılmak ve imza günleri düzenlemek.

-Öykü, şiir ve denem gibi dallarda yarışmalar düzenlemek.
FAALİYETLERİ :

-Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin milli ve estetik duygularını güçlendirmek, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini arttırmak.

-Skeç türü kısa oyunlara ve dada uzun oyunlara yer verebilmek. Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak.

-Eğitim ve öğretim amaçlı kurs imkanı sağlamak.

-Öğrencilere bireysel ve kariyer gelişim olanakları sağlayacak panel, konferans, söyleşi, seminer, kariyer gelişim programları, yabancı dil eğitim uygulamaları düzenlemek.

-Yazılı ve görsel yayın hazırlamak.

-Mesleki gelişim ve kariyer kampları düzenlemek.

-Büyük oyunlar; milli bayram önemli gün, hafta ve yıl dönümlerinde yada ders yılı sonunda olmak üzere en fazla 2 defa etkinlik düzenlemek.

-Bakanlıkça tavsiye edilmiş, öğretmen veya öğrencilere yazılmış yada çevrilmiş milli ve manevi duyguları canlı tutan aile vatan ve millet sevgisini yücelten insanlık ve doğa sevgisini kazandıran türkçenin doğru güzel ve etkili olarak kullan olduğu öğrenci seviyesine uygun oyunlar temsil etmek.

-Okullarda yabancı dille yazılmış küçük oyunlarda oynayabilmek.

AKADEMİNİK KULÜBÜ: Arş.Grv.Tuğçe AKYOL

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar:Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-Etkinliklerimizi okul öncesi eğitimindeki son gelişmeleri ve araştırmaları pano aracılığıyla öğrencilere duyurmak.

-Topluluk bünyesinde okul öncesi eğitimiyle ilgili kitapları vb. bir araya getirerek tüm öğrencilerin yararlanabileceği bir kitaplık oluşturmak. -Üyelerin okul öncesi çocukları için yaratıcı faaliyetler oluşturarak bunları topluluğun bünyesine sunmalarını sağlamak.

-Topluluk içerisinde yarışmalar düzenlemek, oyuncak tasarımı şarkı kitap yarışmaları.

-Eğitim amaçlı kültürel faaliyetlerde bulunmak.

-Çocuk tiyatroları oluşturmak.

-Yuvaları ve kimsesiz çocukları gezerek çocuklarla birlikte zaman geçirmek ve bu çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek.
FAALİYETLERİ :

-Okul öncesi eğitim ile ilgili seminer, konferans, gezi vb. etkinlikler düzenlemek.

-Kulübümüz amaçlarına uygun olan her türlü projenin uygulanmasına yönelik faaliyetlerde rol almak.

-Oyuncak tasarımı, kitap gibi yarışmalar düzenlemek.

-Çocuk tiyatroları oluşturarak okul öncesi dönemdeki öğrencileri tiyatromuza davet etmek.

-Diğer kulüplerle iş birliği içerisinde olmak.

-Okul öncesi eğitimi tanıtmak ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla görsel yayın düzenlemek.

-Okul öncesi eğitim dokusunda sergiler düzenlemek.

-Okul öncesi eğitime kent üniversite işbirliği ile halka tanıtmak.

-Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarla işbirliği içerisinde olmak ve aktiviteler düzenlemek.

SAĞLIK KULÜBÜ: Yrd. Doç. Dr. Pakize ÖZYÜREK

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar:Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

-AKÜ Sağlık Yüksekokulunda bulunan bölümlerin tanıtılmasını sağlamak.

-Öğrencilerin meslek hayatına atılımını kolaylaştıracak, hızlandıracak ve başarılı olmasını bilgi birikimi oluşturmak ve paylaşmak.

-AKÜ öğrencilerinin sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesini sağlamak.

-Ülkemizin ve diğer ülkelerin genel sorunu olan zararlı alışkanlıklara karşı öğrencileri duyarlı hale getirmek, alışkanlık kazanmalarını önlemek.

-Çevre sağlığı konusunda halkın ve öğrencilerin gereken özeni göstermelerini sağlamak.

-Sağlıkta belirli gün ve haftaları öğrencilerin gereken özeni göstermelerini sağlamak.

-Sağlıkta belirli gün ve haftaları öğrencilerin dikkatini çekecek hale getirerek günü bir bilgi paylaşımı amaçlı kullanmak.

-Yardımlaşmayı, birlikteliği ve mesleki etik ilkeleri öğrencilerin prensibi haline getirmek.

-Öğrencilerin çalışabilecekleri iş alanlarını ve araştırma imkanı bulmalarını sağlamak.
FAALİYETLERİ :

-Genel sağlık konulu konferans, panel ve seminerler düzenlemek.

-Üniversitemizdeki diğer kulüplerle birlikte ortak çalışmalar yürütmek.

-Diğer üniversite kulüpleri nin sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilmek için katılımlar gerçekleştirmek ve bağlantı kurmak.

-Öğrencilerimizin boş vakitlerini değerlendireceği geziler, partiler, turnuvalar, gösteriler vb. sosyal etkinlikler düzenlemek.

-Sağlık alanında çalışmalar yürüten akademisyen, personel ve öğrencilerimizin çalışmalarını yayınlayabileceği bir sağlık kültür dergisi yayınlamak.
FAALİYETLERİ :

-Tüm öğrencilerimizin paintball sporunu tanıyabilmesi için tanıtım toplantıları yapmak

-Belirli tarihlerde antrenman düzenlemek,

-Öğrenci personel ve halkın katılımını sağlayarak aralarında ki kaynaşmayı sağlamak

-Üniversitemizde paintball takımı kurmak

-Yerel yada ulusal turnuvalar düzenlemek

KUYUMCULUK KULÜBÜ: Öğr.Grv. Pınar DAŞCI

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Sektörle ilgili atölye vb. yerlere geziler düzenlemek

-Üyeleri takı tasarım konusunda düşünmeye araştırmaya ve geliştirmeye teşvik etmek.

-Üyelere takı kültürü kazandırma ve takıya başka bir perspektiften bakmalarını sağlamak

-Üyelerin bir araya gelerek kuyumculuk tasarım ve süstaşları ile ilgili projeler oluşturmalarını sağlamak

-Düğer üniversitelerdeki ve özel sektördeki etkinliklerden öğrencilerimizi haberdar ederek gerektiğinde katılımı sağlamak

-Kulüp sürekliliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
FAALİYETLERİ :

-Sektörle ilgili olarak düzenlenen fuar, konferans, seminer, workshop vb. etkinliklere katılmak

-Sektörle ilgili konferans, seminer, panel, workshop, sergi vb. etkinlikler düzenlemek

-Teknik ve kültürel geziler düzenlemek

-İhtiyaç duyulan konularda akademik çalışmalar yapan öğretim üyeleri ile yada konusunda uzman kişilerle iletişim kurarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmak

-Kulübe donanımlı bir tasarım kuyumculuk ve süstaşı kitaplığı kazandırmak

-Mezuniyet sonrasında öğrencilerimizle ilişkilerimizin devam ettirilebilmesi ve yeni mezunlarla eski mezun öğrencilerimizin zaman zaman bir araya getirilmesi

-Boş zamanların değerlendirilmesi amacı ile sosyal ve sportif çalışmalar yapılması

İZCİLİK KULÜBÜ:Arş.Grv.Mehmet Ali DERELİ

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Bireyin doğayı tanıması ve doğayı sevip koruması için gerekli olan bilinci yerleştirmek

-Bireyin kendini bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmasında yardımcı olmak

-Bireyin birey olmaktan cıkıp grup olarak birlikte çalışmasını sağlamak

-Kamplarda bireye verilen görevler sayesinde toplumda yer edinmesini amaçlamak

-Bireyin doğada yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamak
FAALİYETLERİ :

-Milli, mahalli, ulusal uluslararası kamplar

– Diğer üniversitelerle ortaklaşa kamplar düzenleme

-Orientreeng

-Günü birlik piknikler

POZİTİF DÜŞÜNCE MIKNATISLARI KULÜBÜ:ARŞ.GRV.ÖZGÜN UYANIK

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Muhteşem şekilde yaratılmış olan insanoğlunun içinde var olan potansiyeli genç arkadaşlarımızda açığa cıkarmak

-Bizi hayatımızın amacına yaklaştıran ben kimim burada ne işim var ne gibi özelliklerim bana özel tamamlama gereken yanarlım nelerdir gibi sorulara ne kadar erkekn cevap bulursak o kadar cabuk yol alırız Değerli atalarımızda” erken kalkan yol alır” dememişler mi) Mademki kişisel kaderimizi yaşamak için doğduk, buradayız ozaman vakit kaybetmeksizin bu sorulara cevap ariyacağız

-Mutsuzlaşan dünyada genç arkadaşlarımıza hayatın mutlu yönlerini göstermek ve istersek nasıl mutlu olacaklarını anlatmak

-Kişisel gelişimle alakalı toplantı, seminer,konferans ve amacına uygun diğer toplantılar düzenlemek

-Genç arkadaşlarımızın kişisel gelişmelerini sağlamada yardımcı olmak
FAALİYETLERİ :

-Panel, konferans, söyleş gibi etkinlikler düzenlemek.

-Eğitim amaçlı kitap,dergi, gazete cd, bülten basıp dağıtmak, rozet arma plaket, kartvizit vb. yaptımak

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip, organizasyonlar yapmak,

-Üniversitemiz bünyesinde fakültelerde stand kurarak yapılacak olan faaliyetleri tanıtmak

– Üyeler arası dayanışma arttırma amaçlı gezi, çay partısı vs. sosyal etkinlikler düzenlemek

-Diğer üniversite kulüpleriyle ortak çalışma ve etkinlikler düzenlemek

-Haftalık yada aylık kişisel gelişim günleri düzenlemek.

TIP FAKÜLTESİ BİLİM VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ:Prof. Dr. Ahmet SONGUR

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:
-Akü Tıp Fakültesi Öğrencilerinin bilimsel araştırma ve çalışma yapmaları yönünde teşvik etmektir.
FAALİYETLERİ :

-Öğrencilerinde görev alabilecekleri araştırma alanlarını ve konularını belirlemek

-Öğretim elemanlarının da desteğiyle araştırma önerileri geliştirmek

-Uygun görülen araştırma projelerinin yürütülmesine katılmak yada tek başına yürütmek

-Tıptaki gelişmeleri izlemek ve üyelerini bu konuda bilgilendirmek

-Sesli, görüntülü, basılı, her türlü eğitici belgeler bulmak, geliştirmek, çoğaltmak ve üyelerine ulaştırmak yeni yayınlar yapmak

-Bilimsel amaçlı konferans,paneller, seminer, kongreler,kurslar düzenlemek

-Öğrencilerin birbiriyle tanışıp kaynaşması için sosyal faaliyetler yapmak, ayrıca yeni üyelerin topluluğa katılımını sağlamak

-Aynı amaçlarla çalışan diğer grup topluluk ve kişilerle işbirliği yapmak

TIPTA AÇIK DÜŞÜNCE KULÜBÜ:Prof.Dr.Salih ÇETİNKURŞUN

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Tıp Fakültesi öğrencilerinin,paramedikal konularda düşünebilen, konuşabilen ve fikir üretebilen bireyler haline gelmesi amacıyla etkinliklerde bulunmak,

-Tıp Fakültesi öğrencileri arasında paylaşım ve dayanışma ruhu kazandıracak sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

-Fakültemizden mezun olacak tüm doktor adaylarına, mezuniyet sonrası toplum ve meslektaşları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmanın ayrıcalığını yaşatmak.
FAALİYETLERİ :

-Atatürk ilkelerinin tanıtılması ve yaşatılmasını benımser,

-Paramedikal konularda araştırmalar yapar ve seminer,konferans,sempozyum vb.düzenler,

-Piknik,spor…vb.organizasyonlar tertipler

-Tarihi ve kültürel yerlere gezi düzenler,

-Yapılan ve yapılacak etkinlikleri araştırmaları afiş,el ilanı dergi,internet sitesi vb.her türlü yayın ile duyurur.

GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ: Yrd.Doç.Dr.İbrahim MUTLU

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Çeşitli konularda konferans, panel,eğitim seminerleri ve eğitim kursları düzenleyerek Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerin gelişimini sağlamak,

-Diğer üniversitelerdeki etkinliklerden öğrencilerimizi haberdar ederek,gerektiğinde katılımı sağlamak,

-Kulüp öğrencilerimizle kısa aralıklarla bir araya gelerek onların düşüncelerini,isteklerini ve eleştirilerini dinleyerek yapılacak olan çalışmalara onlarında katılımını sağlamak,

-Yapılacak aktivitelerle öğrencilerimizin kişisel bilgi ve becerilerini arttırarak, özgüven kazanmalarına yardımcı olmak,

-Değişik bölgelerdeki işletmelere teknik geziler düzenleyerek öğrenilen teorik bilgileri uygulama ile pekiştirmek,

-Kulübün sürekliliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

FAALİYETLERİ :

-Düzenlenen teknik, bilimsel fuar ve kongrelere katılım sağlamak,

-Çeşitli toplantılar düzenleyerek öğrencilerimize rehberlik hizmeti sunmak,

-Görsel ve yazılı materyaller kullanılarak öğrencilerin kişisel gelişimine yardımcı olmak,

-Eğitim amaçlı film gösterimleri düzenlemek,

-Kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik giderleri karşılamak için gelir elde edici faaliyetleri gerçekleştirmek,

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip, organizasyonlar yapmak.

ÇAĞDAŞ GENÇLİK TOPLULUĞU: Arş. Grv. Hayrettin KESKİNGÖZ

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Atatürk ilke ve inkılapları ile gerçekleşmiş olan hakların korunması ,geliştirilmesi,yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılması,

-Tüm üniversite öğrencilerinin topluluğunun çalışmalarına etkin katılmalarını sağlamak,

-Evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, çağdaş ve sorun değil çözümün bir parçası olan bir gençliğin oluşumuna katkı da bulunmak.

-Mustafa Kemal Atatürk’ ün gençlere çizdiği yolu en doğru şekilde anlatmak.
FAALİYETLERİ :

-Atatürk ilke ve inkılaplarına tüm yönleri ile sahip çıkmak, onları tanıtmak ve bunların ışığında geçen kuşakların bilimsel,çağdaş ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlamak amacıyla kültürel, ekonomik, sosyal, ve sportif alanlarda bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak,

-Amacı doğrultusunda seminerler ve paneller düzenlemek, gazete,dergi,kitap, broşür ve benzeri yayınlar çıkarmak,

-Kermes,sergi,konser,tiyatro,gezi ve benzeri sosyal etkinliklerde bulunmak,

-Amacı doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, anket ve benzeri araştırmaları yapmak,

-Topluluğun amaç edindiği hizmetlerin tüm öğrencilerin yararına açık olarak gerçekleşmesini sağlamak.

PAZARLAMA VE İLETİŞİM KULÜBÜ:Öğr.Grv.Ahmet UYAR

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Pazarlama ve İletişim alanlarında konferans, panel,eğitim amaçlı seminer ve kurslar düzenleyerek üniversite öğrencilerinin gelişmelerine katkı sağlamak,

-İşletme,Pazarlama,İletişim konularında öğrencilere teorik bilgi yanında pratik beceriler kazandırmak amacıyla çeşitli geziler ve organizasyonlar düzenlemek.

-Pazarlama ve iletişim alanlarında yapılacak olan çalışmalarla öğrencilerin özgüvenini arttırmak,

-Kulüp üyelerini belirli aralıklarla bir araya getirmek ve istek, öneri şikayetlerini dinleyerek kulüp çalışmalarına katılımlarını sağlamak,

-Medya iletişim pazarlama alanlarında uygulamaya yönelik çalışmalar sergileyerek yarışma sergi vb. faaliyetleri organize etmek.

FAALİYETLERİ :

-Reklam iletişim,pazarlama alanlarında film,kısa film gösterileri düzenlemek

-Reklam ve iletişimle ilgili güncel konuları takip ederek bu alnla ilgili üniversite dışından konukları, Rektörlüğe en az 15 gün önceden haber vermek kaydıyla davet etmek.

-Kulüp faaliyetlerinin masraflarını karşılamak amacıyla gelir elde edici faaliyetler gerçekleştirmek,

-Düzenlenen bilimsel toplantı, fuar ve organizasyonlara katılım sağlamak,

– Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için gezi, piknik,kültürel faaliyet gibi sosyal aktiviteler düzenlemek,

-Çeşitli konferans ve toplantılarla öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak.

TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI KOMİTESİ KULÜBÜ:Prof.Dr. Tülay KÖKEN

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Türk tıp öğrencilerinin halkımızın bilinçlenmesini amaçlayan etkinlikler düzenleyerek bu aktivitelerin aktif bir şekilde yürütülmesini sağlayarak sosyal yönünün geliştirilmesidir.

FAALİYETLERİ :

-7 Ocak Verem haftası

-9 Şubat sigarayı boykot günü ile ilgili olarak sigara orijinli hastalıkları geçirmiş veya geçirmekte olan hastalarla (örneğin kanser hastaları)görüşme yapılıp rızaları alınarak yapılan görüşmeyi video şeklinde kaydettikten sonra bilgilendirme amaçlı düzenleyeceğimiz seminerde sunumda kullanmak ve etkili bir bilinçlendirme olmasını sağlamak böylelikte gençleri sigaradan uzak tutmaya çalışmak,

-1-7 Mart Yeşilay haftası için broşürler,sunumlar hazırlayarak hedef kitleye verilmek üzere seminerler düzenlemek,

-Yukarıda ifade edilen benzer belirli gün ve haftalarda bilgilendirmeyi amaçlayan çeşitli projeler düzenlemek,

-Ev kazalarında ilk yardım konusunda çocuklar için sunumlar hazırlayarak onları bilgilendirmek.

-Aynı zamanda il merkezinde lösemilerin hesabına yatırmak üzere stant açarak onlar için satacağımız kartpostallara onlara destek olmak,

-İlerleyen zamanlarda Türk Tıp Öğrencileri Uluslar arası Komitesi aracılığıyla tıp öğrencilerinin yurtdışı stajları yaparak kendilerini geliştirmelerini sağlamak.

BİLİMSEL YAYINCILIK VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ: Doç.Dr.İbrahim DEMİRKAN

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

– Öğrencileri bilimsel araştırmalar ve yayınlara teşvik etmek,

-Öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,

-Üniversite içi ve dışı bilimsel yayınlara makale hazırlamak,

-Öğrencileri bilimsel faaliyetlere yöneltmek,

-Yayınlar ile Üniversite öğrencilerinin kültürel ve mesleki bilgilerini arttırmak,

-Öğrencilere kendilerini göstermelerine olanak sağlamak,

-Öğrenciler arasında sosyal bir ağ görevi görmek.
FAALİYETLERİ :

-Aylık dergi yayınlamak,

-Yıllık bülten yayınlamak,

-Araştırma gezileri düzenlemek,

-Bilimsel yayın organlarına makale hazırlamak,

-Rektörlük,dekanlıklar ve kürsülerle, ayrıca öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile söyleşi ve röportaj yapmak,

-Üniversite içinde ve dışında ilgili olduğu konuda konferans düzenlemek.

YÖNETİM VE SİYASET KULÜBÜ:Arş.Grv.Mürşide ŞİMŞEK

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Kişilerin kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirme,

-Toplumda statü kazanmanın yollarını öğrenmek,

-Grup üyelerinden gelecek olan ve kulübümüz amaçlarına hizmet edebilecek farklı tekliflerin hayata geçirilmesine yardımcı olmak,

-Bireyleri kişisel gelişime yönlendirip her bireyin kulüp içerisinde aktif rol edinmesini sağlamak,

-Kişilerin farklı görüş ve düşünceler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

FAALİYETLERİ :

– Uzman kişiler tarafından verilecek olan konferans ve seminerler düzenlemek, aynı zamanda da kulübümüzü ilgilendiren farklı şehirlerdeki konferans ve seminerlere katılmak,

-Kulübümüz ile ilgili aylık bülten veya dergi çıkartmak,

-Kulüp üyelerinin sahip olacağı kitap indirim kartı çıkarmak,

-Başta yerel kanallar ve TRT olmak üzere gençleri ve Üniversite öğrencilerini esas alan programlara katılmak ve bu programların okulumuzda gerçekleşmesini sağlamak,

-Yönetim ve siyaseti ilgilendiren geziler düzenlemek ve benzeri tüm organizasyonlarda yer almak,kulübümüz amaçlarıyla örtüşen tüm faaliyetlere kucak açmak.

KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ:Okt. Ali Haykat KULABOĞA

AMAÇLAR
a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Üniversite öğrencilerinin sanatsal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılmalarını sağlamak,

-Üniversite öğrencilerinin kendilerini daha donanımlı, bilinçli bireyler olarak yetiştirebilmeleri için kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,

-Kültürel ve sanatsal öğrenmeyi destekleyen konferans ve seminerler düzenlemek,

-Öğrencilerin günlük hayatta iletişimlerini geliştirecek diksiyon ve kişisel gelişim kursları düzenlemek,

-Sanat alanındakı güncel gelişmeleri takip edip bunları kulüp üyeleriyle paylaşmak,

-Ünlü yazar,oyuncu,tiyatrocu,sinema yönetmeni,ressam,müzisyen gibi kendi alanında ünlü kişilerle söyleşi düzenlemek.
FAALİYETLERİ :

-Sanat günleri düzenlemek ve bu günlerde modern dans grupları,tiyatro oyunları,ünlü sanatcı ve yazarları üniversitemize getirerek öğrencilerimizin popüler kültüre ve sanata olan ilgilerini arttırmak,

-Üniversitemizde konferans, seminer düzenleyerek kültürel ve sanatsal bilinç oluşturmak,

-Üniversite öğrencilerine kültürel faaliyetleri sevdirmek için bilgi yarışmaları düzenlemek,tiyatro oyunları,skeçler,dans gösterileri düzenleyip sahnelemek,

-Diksiyon,oyunculuk ve yazarlık kursları düzenlemek,

-Ünlü yazar ve şairleri üniversiteye getirerek yazı ve şiir sanatını sevdirmek,

-Kulüp üyeleri olarak gezi,piknik,spor müsabakaları ve benzeri etkinlikler düzenleyip boş zamanlara sosyalleşmeyi arttırmak.

TEMİZ ÜRETİM KULÜBÜ:ARŞ.GRV.NAZAN YILMAZ

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Kimya Mühendisliği bölümünü sektörde en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtımını yapmak .üyelerinin hem okul sırasında,hem de okul sonrasında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerin birbirleri arasındaki maddi ve manevi yardımlaşmaya aracı olmak.

-Diğer Üniversitelerin Kimya Mühendisliği Bölümleri ile irtibata geçmek ve işbirliği yapmak,

-Bölüme yeni gelen öğrencilere bölümü tanıtacak ve adaptasyonunu sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

-Proses Yönetimleri hakkında bilgilendirme sunmak, gelişmeleri takip etmek,

-Kimya Mühendisliği ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

-Teknik ve sosyal etkinlikler düzenlemek,

-Diğer mühendislik alanlarının üretim faaliyetlerini takip etmek,ortak noktalarda işbirliği kurmak,

-İlk aşamada Afyonkarahisar ili ve çevresindeki daha sonraki aşamalarda ise ülkemizin değişik bölgelerindeki kimya üzerine kurulmuş işletmelere teknik geziler düzenlemek ve bu sayede öğrenilen teorik bilgileri uygulama ile pekiştirmek,

-Öğrenciler arasında bilgi birikimini arttırmak ve paylaşmak,

-Kimya mühendisliği ile ilgili yenilikleri takip edip,bu yenilikleri üniversite çapında duyurmak,

-Öğrencilerin Kimya Mühendisliği ile ilgili bilgilere kolay ulaşımı için destek sağlamak,

-Kulübün sürekliliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
FAALİYETLERİ :

-Kimya mühendisliği ile ilgili teknik geziler düzenlemek ve gezilere katılımı sağlamak,

-Öğrencilerin Kimya Mühendisliği hakkında bilgi birikimini arttırmak için dergi,cd,bülten vs. çıkartmak

-Kimya Mühendisliği ile ilgili seminer düzenlemek,

-Üniversite bünyesinde internet ortamında faaliyet ortamında faaliyet göstermek dergi ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

-Öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek için tanışma toplantıları düzenlemek,

-Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak,

-Projeler düzenleyerek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak,

-Düzenlenen gönüllü proje çalışmaları ile bölüme cihaz ve teçhizat kazandırmak,

-Öğrenci bos zamanlarını değerlendirmek için tanışma çayı mezuniyet balosu parti, halı saha maçları vb. kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.

FİNANSAL DÜŞÜNCE KULÜBÜ:YRD.DOÇ.DR.CANTÜRK KAYAHAN

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

– Üyelerin ve diğer iktisadi bölüm öğrencilerinin finansal alanlardaki piyasalarda yoğun olarak kullanılan programlar hakkında bilgi sağlanması ve geliştirilmesi,

-Kamu ve özel sektördeki bağlı kuruluş uzmanlarıyla öğrencilerin bir ayara getirilerek finansal düşünce yapılarının gelişimine katkıda bulunmak,

-Öğrencilerin alanlarıyla ilgili staj imkanlarını geliştirici ve etkinliğini arttırıcı uygulamalar yapmak,

-Öğrencileri finans alanındaki ilgili konularda sektördeki yeniliklere teşvik etmek,

-Üniversitemizin öğretim üyelerinin kamu ve özel sektör uzmanlarının katıldığı seminer,panel vb. organizasyonların planlanması.
FAALİYETLERİ :

– Çeşitli sosyal aktiviteler ile öğrenci bütünlüğünü sağlamak ve motive etmek,

-Kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yaparak sektördeki yönetmelik ve programlar hakkında sempozyumlar,paneller,konferanslar,seminerler ve kurslar düzenleyerek bu programlara ilişkin katılımcılara katılım belgesi yada eğitim sertifikası temin etmek,

-Piyasada kullanılan yazılım programlarına ilişkin çalışmalar yapmak,

-Kulüp üyelerinin aidatlarını bağış ve yardımlarıyla çeşitli teknolojik araçlar temin ederek kulüp üyelerinin hizmetine sunmak,

-Güncel dergi ve kitaplar temin ederek piyasa hakkında güncel bilgiler sağlamak

DİNAMİK GENÇLER KULÜBÜ:Arş. Grv. Utku KÖSE

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Güz Festivali ve Bahar Festivali düzenlemek,

-Çeşitli organizasyonlar yapmak,

-Yıl boyunca sosyal etkinlik düzenlemek,

-Öğrencilerin çeşitli okul içi aktivitelerle bos zamanlarını değerlendirmelerini sağlar,

-Öğrencilerin kişisel ve eğitimsel gelişimini sağlamak için programlar ve etkinlikler düzenlemek,

-Doğayı ve doğal yaşamı korumak,geliştirmek,yaşatmak için faaliyetlerde bulunmak,

-Öğrencilerin ders dışı zamanlarda ilgilendikleri sosyal,kültürel,sanatsal, ve spor faaliyetleri düzenlemek.
FAALİYETLERİ
:
– Panel,konferans,söyleşi gibi etkinlikler düzenlemek,

-Tarihi ve turistik yerlere gezi düzenlemek,

-Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla tiyatrolar,piknikler,konserler,yarışmalar ve partiler düzenlemek,

-Üyelerin anlaşmış oldu pastane,sinema,konser,turizm ve seyahat işletmeleri,kırtasiye sürücü kursu,dil okulları gıyım mağazası, otel,restorant, kafe vb. işyerlerinde indirimlerden yararlanmalarını sağlamak,

-Sosyal yardımlaşma kuruluşlarına öğrencilerimizin sağduyularını arttırmak amacıyla sıklıkla ziyaret günleri düzenlemek.

BEYİN ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ: Doç.Dr.Mehmet YAMAN

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Bu kulübün temel, özel amacı beynin işleyişini ders formatında değil de daha enteraktif olacak şekilde ele almak, onun sırları ve gizemleri güncel konularla birleştirerek tartışma ortamı sağlamak,

-Nörolojide ucu acık konuları tartışarak onlara cevap aramak,

-Öğrencilerin bilimsel araştırma ve çalışma yapmalarında fikir alışverişini gerçekleştirebilecek ortamı sağlamak,

-Sırlarla dolu,çok keşfedilecek yanı olan beyni ve onun fizyolojisini işleyen konuları sevdirmek,

-Nörolojik hastalıkların bazıları masaya yatırıp etiyopatolojik mekanizmalarını tartışarak ileriye yönelik uygulanabilecek yeni fikirler ortaya atmak,

-Kronik Nörolojik hastalık sahibi olanların dertleri ile ilgilenmek ve çözüm yolları aramak,

-Beynin gelişimini etkileyen uygulamaları keşfedip onları pratiğe dökmek,

-Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte bilimsel çalışmalar yapmalarını teşvik etmek.
FAALİYETLERİ
:
– Her ay yada dönem yeni bir konu belirleyip aylık toplantılarda onu tartışmak,

-Öğrencilerin görev alabilecekleri araştırma alanlarını ve konularını belirlemek,

-Nörolojik gelişmeleri izlemek ve üyeleri bu konuda bilgilendirmek

-Bilimsel toplantı ve sempozyumlar düzenlemek,

-Beynin işleyişi hakkında güncel konuları tartışmak üzere ilimiz veya Türkiye çapında alanında uzmanlaşmış konukları davet edere toplantılar düzenlemek

-Kronik nörolojik hastalığı olanlara hasta bilgilendirme toplantıları yapmak,

-Toplumumuzdaki kronik nörolojik hastalığı olan veya yaşlı kişilerin sorularını ele alacağı programlar düzenlemek,

-Öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşması için sosyal faaliyetler yapmak

-Aynı amaçlarla çalışan diğer grup topluluk ve kişilerle işbirliği yapmak.

NANOTEKNOLOJİ KULÜBÜ:Yrd.Doç.Dr.Metin ÖZGÜL

AMAÇLAR:

a)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.
b)Özel Amaçlar:

-Nanoteknolojiyi tanıtmak

-Farklı bölümlerin nanoteknoloji ortak paydasında buluşmasını sağlamak,

-Nanoteknoloji ile ilgili sempozyum,konferans, çalıştay,seminer ve kongreler düzenlemek,

-Akü bünyesinde kurulan kuübün Üniversitemiz öğrencileriyle diğer üniversitelerin ilgili öğrencilerinin kaynaşmasını sağlamak,

-Nanoteknoloji alanına ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenen etknliklerde AKÜ’yü temsil etmek,

-Öğrencilerin nanoteknoloji alanında farkındalıklarını arttırarak araştırma v incelemelere yönelmelerini, yeni fikirler geliştirmelerini sağlamak,

-Nanoteknoloji alanında araştırma geliştirme ve üretim yapan kurumlara geziler düzenlemek
FAALİYETLERİ
:
– Kampüste nano günleri düzenlemek,

-Nanoteknoloji çalışma gurupları oluşturmak,

-Dönemsel geziler düzenlemek,

-Ulusal Nanoteknoloji etkinliklerine katılımları organize etmek,

-Nanomalzemelerin üretimi ve uygulama alanlarıyla ilgili Üniversitemiz ve diğer Üniversiteden bilim insanlarının seminer vermesini sağlamak.

EKONOMETRİ KULÜBÜ Doç.Dr.Harun ÖZTÜRKLER

b)Özel Amaçlar:

– Öğrencilerinin akademik düzeyini daha yüksek bir seviyeye taşımak

-İktisat öğrenimine farklı yöntemlerin bulunduğu göstererek, bu yöntemler içerisinde ekonometrinin önemini ortaya koymak,

-Ekonometrinin daha iyi öğrenilmesi ve öğretilmesi için çaba sarf etmek,

-İşletme,maliye,uluslar arası finansman,sosyoloji, ve diğer sosyal bilim programlarında ekonometrinin öğretilmesi ve öğrenilmesi için çaba göstermek.
FAALİYETLERİ :

– Paneller,seminerler ve konferanslar düzenlemek,

-Ekonometriyle ilgili kitap dergi ve bilgi paylaşımını sağlamak,

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirip izin almak suretiyle üniversite dışından konuklar davet ederek, organizasyonlar yapmak,

-Ekonometrik çalışmaların kullanımı hakkında öğrencileri bilgilendirme

-Ekonometrik çalışmalarda kullanılan programların üniversitemize kazandırılması ve öğrencilere öğretilmesi için çalışmalar yapmak.

BİYOLOJİ KULÜBÜ:Yrd.Doç.Dr.Uğur Cengiz ERİŞMİŞ

b)Özel Amaçlar:

-Biyoloji alanındaki son gelişmeleri takip etmek ve biyoloji bölümü öğrencilerini bilgilendirmek,

-Bilimsel,tenkil,akademik,sosyal ve kültürel çalışmaların sonuçlarını öğrencilere ulaştırmak üzere gazete,dergi,bülten hazırlamak ve yayınlamak.

-Diğer üniversitelerin biyoloji bölümleri, biyoloji kulüpleri v biyoloji dernekleri ile irtibata geçmek iş birliği yaparak ortak çalışmalarda bulunmak öğrencilerimizi haberdar ederek gerektiğinde katılımı sağlamak,

-Çeşitli konularda konferans,seminer,panel,sempozyum ve eğitim kursları düzenleyerek üniversite bünyesinde öğrencilerin gelişimini sağlamak ve yurt içinde yapılan diğer konferans,seminer,panel ve sempozyumlara katılmak.

-Teknik geziler düzenlemek.
FAALİYETLERİ :

-Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünün tanıtılmasını sağlamak,

-Sektörün tanıtılması amacıyla ve biyoloji bölümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için teknik gezi ve faaliyetler düzenlemek,

-Biyoloji bölümü öğrencilerinin meslek bilgilerini arttırmak için staj imkanları sağlamak veya yardımcı olmak,

-Biyoloji bölümü öğrencilerinin mesleki bilgilerini arttırmak için gezi, yemek vb. faaliyetler gerçekleştirmek veya desteklemek,

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip organizasyonlar yapmak,

-Afyon Kocatepe Üniversitesini yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda temsil etmek,

-Kulübümüzün amaçlarına uygun her türlü projenin uygulanmasına yönelik faaliyetlerde rol almak.

MAKİNA İMALAT KULÜBÜ Öğr.Grv.İbrahim PAZARKAYA

b)Özel Amaçlar:

-Makine İmalat Akü' de öğrenim gören her öğrencinin bilimsel sosyal,sanatsal ve güncel tüm faaliyetlerini yürütebileceği bir tüzel kişilik olmayı esas alır,

-Öğrenci kabiliyetlerini gelişen teknoloji ile birlikte yönlendirmek,

-Öğrencilerin düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek,

-Kurs,seminer ve benzeri faaliyetlerle üyelerin eğitimlerine makine alanında destek olmak, kendisini geliştirmek isteyen üyelere destek olmak,

-Gerektiğinde Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki diğer kulüplerle işbirliği içine girerek öğrencilere daha iyi etkinlikler sağlamak,

-Öğrencilerin birbiri ile iletişimini arttırmak,

-Benzer kulüplerle iletişim kurulması ve bilgi alışverişinin sağlanması,
FAALİYETLERİ :

– Türkiye' de ki Teknoloji ile ilgili sempozyum ve seminerlere katılım sağlamak,

-Makine İmalat Bilim ve Teknoloji ile ilgili düzenlenen fuarlara katılım sağlamak,

-Teknik tarihsel eğlence gezileri düzenlemek,

-Makine imalat konularda konunun uzman kişilerle seminerler düzenlemek,

-Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak,

-Projeler düzenleyerek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak,

-Teknik ve sosyal etkinlikler düzenlemek,

-En az 15 gün önceden rektörlüğe bildirmek ve onayını almak koşuluyla üniversite dışından konuklar davet edip, organizasyonlar düzenlemek,

-Eğlence yarış ve turnuva gibi aktiviteler düzenlemek,

-Kulüp faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik giderleri karşılamak için gelir elde edici faaliyetler gerçekleştirir

-Gezi ziyaret ve anma gibi

ADA DANS KULÜBÜ:Okt.Ali İhsan AKSU

b)Özel Amaçlar:

-Dünya Danslarının modern,etnik unsurlarını ve kendi folklorik zenginliğimizi kullanarak modern dans ve dans tiyatrosu projeleri oluşturarak eğitim vermek ve sahnede uygulayarak sunumunu yapmak,

-Eşli danslardan başta olmak üzere Tango-Salsa-Chacha-Jive-Swing-Lind Hop-Bachata vs.danslarının eğitimini vermek ve sahnede uygulayarak sunumunu yapmak,

-Mevleviliğin ve Aleviliğin bir yansıması olan sema ve samah' ın kültürünü ve beden hareketi olarak hareketsel döngünün öğretimi ve uygulanması.
FAALİYETLERİ :

-Dans türlerinin eğitimini vermek,

-Yurtiçinde ve yurtdışında ki kutlama gösteri yarışma ve festivallere katılmak,

-Festival,gösteri,yarışma ve gezi düzenlemek,

-Yurtiçinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlara destek vermek, destek almak yazışmalar yapmak,proje oluşturmak,projelere katılmak,

-Panel seminer sergi sempozyum düzenlemek ve uygulamak,

-Dergi çıkartmak,sosyal paylaşım sitelerinde grup oluşturmak ve web sitesi kurarak yapmış olduğumuz faaliyetleri duyurmak ve bilgilendirmek.

EKOLOJİ VE COĞRAFYA KULÜBÜ:Yrd.Doç.Dr.Barş TAŞ

AMAÇLAR:

-Bu yönergenin amacı ,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişim toplumumuza taşımak.

Özel Amaçlar:

-Coğrafya' nın hayatın her alanında etkin olabileceği ilkesi ile yola çıkan kulübümüz bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapacaktır.

-Periyodik olarak seminer ve konferanslar düzenlenecek ve mesleki eğitimle ilgili sertifikasyon verilecektir.Bu çerçevede bir çok uzman üniversitemize davet edilerek birikimlerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlanacaktır.Bunun yanı sıra,Coğrafya Bölümü öğrencilerinin de seminer ve konferans vermelerine ortam hazırlanacaktır.

-Dünyanın özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlar ve felaketler ile birlikte çevre sorununun politik yaşamdaki en önemli konulardan biri haline gelmesi ile modern düşüncenin köşe taşlarını oluşturan akımların ve düşüncelerin,düşünce sistemlerini oluşturan pek çok kavram ekolojik bir perspektif ile yeniden incelemeye alınmaya başlanmıştır.Bu çaba sonucunda bu akımlar ve sistemlere ekolojik bir boyut katılmaya çalışılmış ve /veya sistemde içkin olan ekolojik boyut araştırılmış ve ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.Bu amaç doğrultusunda küresel ve ülkemiz ölçeğinde çevresel sorunlara duyarlı olunacaktır.

-Üniversite gençliğimizin çevreye duyarlı olması için çeşitli sempozyumlar düzenlenecektir.

-Coğrafyadaki değişen güncel içerikli konular hakkında kurumsal ve kavramsal tartışma ortamı sağlamak,

-Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri ve 5.Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Konferansı organizasyonlarının bir parçası olarak görev yapan Coğrafya Kulübü bu yolla da konuyla ilgili kamu kuruluşlarını ve özel sektör elemanları ile bölüm öğrencilerinin iletişim kurmasını sağlaması amaçlanmaktadır.
FAALİYETLERİ :

-Periyodik olarak arazi çalışmaları trekking gezileri ve piknikler düzenlenecektir.

-Kulüp çerçevesinde aylık olarak kulüp üyelerini bir araya getirecek faaliyetler düzenlenecektir.

-Belirli periyotlarla geziler düzenlenecek.

-Sportif etkinlikler düzenleyerek,kulüp üyelerimizin kolektif olarak bir araya gelmesi sağlanacaktır.Bu amaç doğrultusunda turnuvalar düzenlenecektir.

-Çevresel sorunlarla ilgili üniversite gençliğimizi bilinçlendirmek amacıyla sempozyumlar düzenlemek bu maksatla yılın belirli dönemlerinde çeşitli etkinlikler düzenlemek,

-Kulüp bünyesinde üyelerimizin önerileriyle katkıda bulunduğu haftalık toplantılar yapmak ve sosyal ve kültürel faaliyetlerin devamını sağlamak.

MEHMET AKİF ERSOY DÜŞÜNCE KULÜBÜ:Arş.Grv.Halil İbrahim BURGAN

Amaçlar :

a-)Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b)Özel Amaçlar:

– Mehmet Akif Ersoy'un şahsiyetini ve düşünce dünyasını üniversite gençliğine anlatmak.
– Mehmet Akif Ersoyun Eseri olan SAFAHAT ı üniversite gençliğine tanıtmak
– Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerini milli ve manevi değerlerle buluşturmak
– Kendi medeniyetimizin değer yargılarını üniversite gençliğine anlatmak

FAALİYETLERİ:

– Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü amaçları doğrultusunda 15 gün önceden ilgilileri bilgilendirmek şartıyla panel konferans ve söyleşi düzenleyebilir
– Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü şehir içi ve şehir dışı geziler yapabilir
– Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü öğrenciler arasında çeşitli konularda makale yarışması düzenleyebilir
– Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü amaçları doğrultusunda şiir geceleri düzenleyebilir ve sureli yayın çıkarabilir.
– Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü üyeleri arasında çeşitli zamanlarda toplantılar düzenleyebilir.

– Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü gerçekleştireceği organızasyonların duyurularını yapmak üzere fakulte m.y.o ve y.o lar da stant açabilir ve üye çalışması yapabilir.

– Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü kulüp faaliyetlerinin masraflarını karşılamak üzere gelir elde edici faaliyetlerde bulunabilir.

– Mehmet Akif Ersoy Düşünce Kulübü amaçları doğrultusunda diğer üniversiteler ve siviltoplum kuruluşları ile birlikte faaliyetlerde bulunabilir.

GENÇ HALKBİLİMCİLER KULÜBÜ: Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÖZKAN

ÖZEL AMAÇLAR:

— Öğrencilerin bilgi, bilimsel etkinlik ve araştırma alanlarını halk kültürü araştırma ve uygulama yönünde genişletmek,

-Farklı disiplinlere mensup gençlerin türk halk kültürüne ilgi ve dikkatlerini çekerek aralarındaki kültürel ortak paydayı görmelerine, güçlendirmelerine, değerlendirmelerine ve paylaşmalarına katkı sağlamak,

-Birlikte yürütülecek derleme ve uygulama çalışmalarıyla boş zaman olarak tanımlanan ders dışı zamanları daha iyi değerlendirmelerine katkıda bulunmak,

-Kaybolmakta olan halk kültürü ürünlerini araştırarak mensubu oldukları kültürü daha yakından ve bilimsel yöntemlerle tanıma ve elde ettikleri bilgileri her türlü alanda uygulama yeteneği kazanmalarına yardımcı olmak.

FAALİYETLER:

– Türk Halkbilimi disiplini içinde yer alan ve halk edebiyatı olarak adlandırılan sözlü ürünler (masal, hikaye, türkü, efsane, ninni, ağıt, koşma vb.) ,

-Halk Müziği, halk çalgıları, halk oyunları,

-Halk inanç gelenek ve görenekleri,

-Hayatın geçiş dönemleri (doğum, sünnet, düğün, ölüm) vb.

-Geleneksel el sanatları,

-Halk bilgisi (halk mimarisi, halk tıbbı, halk baytarlığı, halk meteorolojisi, halk botaniği, halk resmi vb.) gibi başlıklar altında toplanan halk kültürü ürünlerini araştırma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamaya yönelik derleme yapmak,

-Konuyla ilgili süreli veya süresiz bilimsel yayın yapmak,

-Sergi ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

-Diğer üniversitelerin halkbilimi kulüpleri ile ortaklaşa etkinlikler düzenlemek,

-Afyonkarahisar ve çevresiyle ilgili maddi halkbilgisi ürünlerini toplamak ve bunları sergilemek,

-Afyonkarahisar ve çevresinde somut olmayan kültürel miras ürünlerinin tespit edilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,

-UNESCO’ ya göre somut olmayan kültürel miras kadrolarında yer alan çalışmalarda bulunmak,

-Uygulamalı halkbilimi çalışmaları yapmak,

-Halkbilimi alanıyla ilgili inceleme gezileri yapmak.

ORGANİZASYON VE TANITIM KULÜBÜ: Okt.İlyas SAYKILI

ÖZEL AMAÇLAR:

– Üniversitemizde sosyal bir üniversiteli gençlik oluşturmanın önünü açmak,

-Üniversite öğrencilerine en büyük fayda sağlayan markaları öğrenci lehine kullanmak,

-Organizasyon ve Tanıtım sektörüne yetişmiş çalışan kazandırmak,

-Yapılacak aktivitelerle kulübümüz öğrencilerin kişisel bili-becerilerini arttırarak özgüven kazanmalarına yardımcı olmak.

FAALİYETLER:

– Üyelerin ve üniversite öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak seminer, eğitim, konferans gibi etkinlikler düzenlemek,

-Ulusal ve yerel kongre zirve, çalıştay gibi organizasyonlar düzenlemek,

-Ülkemizin güzelliklerini üniversite öğrencilerine tanıtmak ve yurttaşlık bilincini sağlamak üzere kültürel gezileri ve turları organize etmek,

-Eğlence, parti, konser, tiyatro gibi aktiviteler yapmak,

-Huzurevi, çocuk esirgeme kurumu gibi kurumlara gitmek ve üniversite öğrencileri üzerinde kamuoyu oluşturucu faaliyetler düzenlemek,

-Turnuva, yarışma sergi gibi aktiviteler düzenlemek, üniversite öğrencilerinin sosyal hayata katılımını teşvik edici organizasyonlar düzenlemek,

-Üniversite öğrencilerin kullanım kapsamına girecek ürünleri doğru bir şekilde tanıtmak,

-Şehrin işverenleriyle ortak çalışmalar sonucu, çalışan ihtiyacının kulübümüz üyelerince karşılanabilmesini sağlamak bu şekilde kulüp üyelerimize ek gelir şansı sağlamak,

-Üniversitemizin halkın ve diğer üniversitelerin karşısında prestij kazanmasına destek olacak faaliyetler düzenlemek.

TIPTA BİLİM KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ:YRD.DOÇ.DR.ABDURRAHMAN GENÇ

ÖZEL AMAÇLAR:

– Akü Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel sosyal kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunarak birbirleriyle ve halkla kaynaşmalarını sağlamak,

-Öğrencilerin bilimsel faaliyetlerle bilim dünyasını daha iyi tanıyabilmelerini ve gelecekte birer bilim adamı misyonu kazanmalarını sağlamak,

-Öğrencilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle hem milletimizi hem de diğer milletleri daha iyi tanımalarını sağlamak,

-Öğrencilerin sportif faaliyetlerle rekabetçi yarışmacı, dostane bir ruh yapısına kavuşmalarını ve bedenden ruhen daha sağlıklı olmalarını sağlamak

FAALİYETLER:
– Bilimsel, sanatsal, kültürel sosyal ve sportif içerikli konferans, seminer, panel ve benzeri organizasyonlar düzenlemek,

-Konser, dinleti, yarışma, sportif faaliyetler ve benzeri organizasyonlar düzenlemek

-Afyonkarahisar’ ın Türkiye’ nin ve diğer ülkelerin bilimsel, sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif içerikli mekanlarına geziler düzenlemek

-Üniversitemiz ve diğer üniversitelerdeki kulüplerle birlikte ortak organizasyonlar düzenlemek

-Web sitesi ve basılı yayınlarla kulüp ve faaliyetlerini duyurmak ve tanıtmak

-Giderleri karşılamak için gelir getirici faaliyetler düzenlemek.

İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ KULÜBÜ:ÖĞR.GRV.KURTULUŞ ARTIK

ÖZEL AMAÇLAR:

– İnşaat teknikerliği bölümü üyelerinin inşaat tekniklerinin şantiye ortamında uygulamalı olarak gösterilmesini sağlamak

-İnşaat teknikerliği bölümü üyelerinin staj yapmak için firma bulmalarını sağlamak

-İnşaat teknikerliği bölümü üyelerinin zorunlu yaz stajı eğitimleri sırasında gerekli olabilecek teknik bilgilendirme seminerleri organize etmek

-İnşaat teknikerliği bölümü üyelerinin yapacakları araştırmaların oluşturacağı makalelerden dergi çıkarmak

-İnşaat teknikerliği bölümü üyelerimize inşaat teknikerler odasının düzenlediği teknikerlik meslek kuralları ve teknikerlerin yetki ve sorumlulukları üzerine seminer düzenlemek

-İnşaat teknikerliği bölümü üyelerimizin yurt dışındaki teknik eğitim okuyan öğrencilerin hem üniversitemize gelmelerini sağlamak hem de bizim üyelerimizin yurt dışındaki teknik okullara gitmelerini sağlamak.

FAALİYETLER:
– İnşaat teknikerliği bölümü üyelerinin Avrupa Birliği ve Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiş teknik ve mesleki standartlarını öğrenmelerini sağlamak,

-İnşaat teknikerliği bölümü üyelerinin edinilen teknik ve mesleki bilgilerini insanların yararına kullanımını sağlamak

-Yeni inşaat malzemelerinin tanıtımı ve verimli şekilde kullanımının öğrenilmesini sağlamak

-AB projelerini hazırlanması ve bu projelerde üyelerimizin yırt dışı eğitimi ve seminer faaliyetlerine katılımlarını sağlamak

-Seminerlere ev sahipliği yapmak ve Üniversitelerde düzenlenen ilgili seminer ve panellere katılmak

-Yeni çıkarılan teknik malzemelerin tanıtılması

-Teknikerlikle ilgili fuarlara katılımlarını sağlamak

-Teknikerliğin anlatılması amaçlı seminerler düzenlemek

ETİK KULÜBÜ:YRD.DOÇ.DR.FEYYAZ YILDIZ

ÖZEL AMAÇLAR:

– Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde ve toplumda “Etik” anlayış ve bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

-İş dünyasında yaşanan ilişkilerde yapılan ticari faaliyetlerde ve tüm değerlerde evrensel etik anlayışına uygun bir yapı oluşmasında Üniversite eğitimi yıllarından başlayan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla etik değer gelişimine katkıda bulunmak,

-Kulüp üyesi olan öğrencilerin etik araştırmalar yapmasında her türlü olanakları sağlamak ve bu araştırmaları Üniversite bünyesine kazandırmak,

-Üniversitemiz yapısında uygulama yapmak üzere öğrencilerimizin mezun oldukları çalışma hayatlarında çok iyi birer etik değer uygulayıcısı olmalarında kişisel gelişimlerini tamamlamalarını sağlamak,

-Farklı alanlarda karşılaşılabilen etik ikilemeleri ele alarak çözüm önerilerinde bulunmak ve bireyler ile kurumları etik değerlere uygun davranmaya özendirmek,

-Konferans, seminer, sempozyum, kurs, panel vb. örnekleriyle somutlaştırılabilecek her türlü organizasyon ve eğitim programı düzenlemek,

FAALİYETLERİ:

– Etik değerler konusunda öğrencileri bilgilendirmeye yönelik, panel, seminer, eğitim ve diğer etkinlikleri düzenlemek,

-“Türkiye Etik Değerler Merkezi” (TEDMER) olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları ile etik değerler alanında işbirliği yapmak,

-Özel kesimde etik değerler konusunda yapılan örnek uygulamalardan öğrencileri haberdar etmek, panel konferans düzenlemek,

-Etik değerlerin tanımlanması, özendirilmesi ve uygulanması için konusunda uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek seminerler, paneller, konferanslar, vb. etkinlikler düzenlemek,

-Etik değerlere duyarlı ve bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunun sonucunda “Etik Değerler Bilgi Bankası” oluşturarak etik standartları ve ilkelerini üniversite mensupları ve kamuoyuyla paylaşmak

-Etik değerler alanında akademik faaliyetlere katkıda bulunmak, bu amaca yönelik ulusal ve uluslararası konferans, seminer, panel, yayın ve diğer kültür etkinliklerini gerçekleştirmek,

-Öğrencilerin “Etik Değerler” formasyonunu geliştirmek üzere yönlendirici ve teşvik edici çalışmalarda bulunmak,

-Yurtiçi ve yurt dışında bulunan ve “Etik Değerlere” gereken önemi veren akademik, kamu ve özel sektör kuruluşları, meslek odaları ile dernek, vakıf ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yapmak,

-Gazete, dergi, broşür, kitap ve benzeri yayınların basımı veya radyo, televizyon, elektronik medya, internet gibi iletişim kanalları yoluyla belirtilen amaçlara uygun yayınları hayata geçirmek.

BİLGİ ORGANİZASYON VE SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ:Prof.Dr.Mehmet Ali ÖZDEMİR

ÖZEL AMAÇLAR:

-Ulusal ve Uluslararası alanlarda sosyal kültürel, sportif faaliyetler düzenleyerek toplum ve Üniversite öğrencileri arasında dayanışma sağlamak ve sosyal alandaki sorumluluk projelerinde yer almalarında katkıda bulunacak organizasyonlar düzenleyerek monoton hayattan kurtarmak ve sorumluluk bilincinin artmasını sağlamak,

-Toplumumuzda ve üniversitemizde bilgilendirmek, bilinçlendirme ve kişilerin sosyal kültürel kısacası günlük hayatımızda karşılaştığımız konu ve olaylar hakkında fikir görüş veya sonuç üretebilmesi amacıyla panel, konferans, eğitim semineri gibi bilgi, bilinçlenme ve sosyal sorumluluk bilincini olumlu yönde etkileyerek faaliyetler düzenlemek,

-Öğrencilerimizin ve halkın yaşamsal olaylara karşı özen ve ilgi göstermesini sağlamak,

-Öğrenciler arasında etkileşim, iletişim dayanışma ve sosyal hayata adaptasyonları sağlamak,

-Yaptığımız organizasyonlarla üniversitemizin ve Afyon’ un tanıtımını sağlamak, bölge ve üniversite hayatını kolaylaştıracak projeler inşa etmek

-Diğer Üniversitelerin benzer etkinliklerde bulunan kulüpleriyle işbirliği halinde bulunmak,

-Bireyleri kişisel gelişime yönlendirip her bireyin kulüp içerisinde aktif rol edinmesini sağlamak,

-Kulüp sürekliliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

-Kitap,dergi,broşür gibi basılı yayın etkinliklerinde bulunmak,

-Ülke ve dünya sorunlarına kayıtsız kalmayan ve bu sorunlara çözüm üretebilen bir düşünce yapısı oluşturmak,

-Öğrencilerin mesleki sosyal kişisel teknolojik sanatsal ve kültürel gelişimini sağlayarak gerek mesleki gerekse sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamak, arkadaşlar arasında iletişi geliştirmek Kocatepe Üniversitesi öğrencileri arasında yakınlaşma ve işbirliği sağlayarak mesleki gelişimlerinde katkıda bulunmak dilek ve önerilerini üniversite yönetimine iletmek,

FAALİYETLERİ:

– Sosyal sorumluluk ve organizasyon ile ilgili konularda diğer üniversitelerin birimleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla organizasyonlar gerçekleştirebilmek için işbirliği yapmak,

-Kulüp üyeleri ve kulübe ilgi gösteren öğrenciler için boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla tanışma geceleri, mezuniyet balosu, parti, halı saha, sehiriçi ve dışı geziler, piknik,kermes, tiyatro vb. kültürel, sosyal ve sportif organizasyonlar düzenlemek,

-Belirli gün ve haftalarda ulusal ve uluslararası çapta sosyal sorumluluk bilincini artıracak organizasyon ve projeler yapmak,

-Öğrencileri gündem hakkında bilinçlendirmek amacıyla bu konuda uzman kişileri davet ederek söyleşi panel, kurs, sertifikalı eğitim programları vb. faaliyetler düzenlemek,

-Öğrencileri değişen ve gelişen teknolojik yeniliklerden haberdar etmek,

-Öğrencileri değişen ve gelişen teknolojik yeniliklerden haberdar etmek,

-Kulübün amaç edindiği hizmetlerin tüm öğrencilerin yararına açık olarak gerçekleşmesini sağlamak,

-Projeler düzenleyerek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak,

-Şehrin işverenleri ile sponsorluk anlaşmaları yapmak işyerinde kulüp üyelerine çeşitli indirimler sağlamak için girişimlerde bulunmak,

-Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilgi yarışmalarına yönelik tanıtım organizasyon ve katılıma teşvik edecek çalışmalar yapmak,

-Üniversite öğrencilerinin daha etkin ve dinamik olmasını sağlamak üzere rektörlük , öğrenci işleri koordinatörlüğü ve planlama birimleri nezdinde çeşitli girişimlerde bulunmak ve faaliyetler yürütmek.

-Yerli ve yabancı öğrenci organizasyonları ve kulüpleri, meslek kuruluşları yazılı ve görsel medya ile diğer iletişim organları vb. ile doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapmak.

İLİM VE MEDENİYET KULÜBÜ:Arş.Grv.Selim TİRYAKİOL

ÖZEL AMAÇLAR:

– Medeniyetin “Bir topluluğun maddi ve manevi alanlarına edebiyat güzel sanatlar, ilim, fikir ve felsefe, teknik ve ahlak alanlarına, ortak bir yön, neşe,hüzün,hız ve ortak motiflerivermeye çalışan ruhi güçtür.” Tanımından yola çıkarak ilhamını medeniyetimizin köklerinden alarak “medeniyet” bilinci ile yeniden var olmayı, hayatı, insanı, kavramları, kurumları, olup bitenleri sorgulamayı tanımlamayı ve çözümler üretmeyi amaçlar.

-İlim ve Medeniyet kavramlarından anlaşılan tüm alanlarda faaliyet göstermek ana amaçlarıdır.

-Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirerek, düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ve gelişebilecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

-Bilimsel, felsefi, kültürel ve ilmi konularda üyelerinin düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak onları düşünen ve kendine güvenen birey olma vasfıyla geleceğe hazırlayacak sempozyum, konferans,forum,söyleşi gibi aktiviteler düzenlemek, bu gibi toplantı ve kongrelere katılmak,

-Herkese hitap eden, kendisini, yeteneğini, düşünce ve hayallerini paylaşma fırsatı arayan tüm üniversitelilere kapılarını açmış çok yönlü ve çok amaçlı bir sosyal çalışma ortamıdır.

-AKÜ öğrencilerini ulusal ve uluslararası kültürel ve düşünsel faaliyetlerden haberdar etmek ve katılımlarını sağlamaya yardımcı olmak,

-Üyelerinin ve diğer öğrencilerin diğer üniversitelerde ve dünya üniversitelerinde okuyan öğrencilerle akademik düzeyde fikir alışverişinde bulunmalarını ve ortak programlar yapmalarını sağlamak,

-Üniversitemiz içerisinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek çeşitli organizasyonlar yardım kampanyaları ve etkinlikler yoluyla üniversitemizde ve ulaşabildiğimiz çevremizde yardıma ihtiyacı olanlara doğrudan ve dolaylı yardımlarda bulunmak,

-Memleket anlayışımızın bir gereği olarak nerde olursa olsun sıkıntıya düşmüş felakete uğramış savaş tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş,yaralanmış, sakat kalmış, aç yada açıkta kalmış zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihmal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak yoksullukla mücadele faaliyetlerinde bulunmaktır.

-Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gayesinde yazılı alanlara giren konularda ortak projeler yürütmek,

-Amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda vakıf, dernek, sendika, kulüp ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yetkili organlarının kararıyla platformlar oluşturmak, programlar organize etmek.

FAALİYETLERİ:

– Bilimsel felsefi kültürel ve ilmi konularda üyelerinin düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak, onları düşünen ve kendine güvenen birey olma vasfıyla geleceğe hazırlayacak, sempozyum,konferans,forum,söyleşi, anma toplantıları, şiir geceleri,tiyatro,yarışma gibi aktiviteler düzenlemek bu gibi toplantı ve kongrelere katılmak,

-Kitap, dergi,gazete ve bülten çıkarmak, radyo, televizyon ve diğer yollarla yazılı ve görsel yayın hazırlamak web sitesi kurmak,

-Hızlı okuma ve diksiyon kursları düzenlemek,

-Öykü şiir, makale ve deneme gibi dallarda yarışmalar düzenlemek

-Üyelerinin düşünsel gelişmelerine yardımcı olacak kamplar düzenlemek,

-Şehiriçi ve şehirdışı gezi, piknik,spor organizasyonları, turnuva konserler ve ziyaretler düzenlemek,

-Doğayı ve doğal yaşamı korumak geliştirmek ve yaşatmak için, faaliyetler yapmak

-Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek için kermes, fotoğraf sergisi, stant açma, basın açıklaması,yürüyüş vb.çeşitli organizasyonlar yardım kampanyaları ve etkinlikler yoluyla üniversitemizde ve nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş yardıma ihtiyacı olan tüm insanlara doğrudan ve dolaylı yardımda bulunmak,

-Sıkıntıya düşmüş zulme uğrayan kimseleri tanıtmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü yayınlar yapmak protesto miting ve gösteri yürüyüşleri tertip etmek spor organizasyonları yarışmalar anma geceleri ve konserler organize etmek,

-Kulüp faaliyetleri gerçekleştirilmesine yönelik giderleri karşılamak için gelir elde edici faaliyetler düzenlemek,

-Üyelerin anlaşmış olduğu sinema konser turizm ve seyahat işletmeleri kırtasiye sürücü kursu dil okulları dershane giyim mağazası otel restoran kafe vb. işyerlerinde indirimden yararlanmalarını sağlamak,

-Sosyal yardımlaşma kuruluşlarına öğrencilerimizin sağduyularını arttırmak amacıyla ziyaret günleri düzenlemek .

REKREASYON KULÜBÜ:Yrd.Doç.Dr. İrfan YILDIRIM

ÖZEL AMAÇLAR:

– Rekreasyon; insanların çalışma ve zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıkları zamanlardan geriye kalan sürelerde özgürce kullanabildikleri boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları aktivitelerdir. Bu tanımdan yola çıkarak; rekreasyonel aktiviteler, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, rekreatif amaçlı geziler, yürüyüşler, topluma hizmet uygulamaları, şenlikler, konserler, eğitim programları, kamplar organize etmek amaçlanmaktadır.

FAALİYETLERİ:

– Rekreasyon ve Spor, Rekreasyon ve Çevre, Rekreasyon ve Turizm gibi konularda konferanslar, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar, forum, söyleşi vb organizasyonlar düzenlemek, bu gibi toplantı ve kongrelere katılmak,

– Rekreasyon Kulübü üyelerinin ve tüm akü öğrencilerin diğer üniversitelerde ve dünya üniversitelerinde okuyan öğrencilerle akademik düzeyde fikir alışverişinde bulunmalarını ve ortak programlar yapmalarını sağlamak,

– Üyelerimizin ve akü öğrencilerinin sosyal sorumluluklarını ve toplumsal duyarlılıklarını arttırmak amacıyla yardım kampanyaları, ziyaretler, etkinlikler ve gönüllü katılımı teşvik eden sosyal projeler düzenlemek, bu tarz projelere ortak olmak,

– Ulusal ve uluslararası platformda benzer kulüplerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek,

– Üyelerimizin ve başkalarının takip edebilmeleri için, kulüp faaliyetleriyle ilgili basın bülteni, dergi, gazete ve web sayfası gibi tasarımları yapmak.

ORYANTİRİNG KULÜBÜ:Öğr.Grv.Yasin ÇİÇEK

ÖZEL AMAÇLAR:

-Oryantiring sporunu anlatmak,

-Oryantiring ile ilgili eğitim, konferans, seminer düzenlemek,

-Oryantiring yarışlarında Üniversitemizi temsil etmek,

-Oryantiring ile ilgili gezi ve kamp yapmak,

-Oryantiring ile ilgili federasyon ve diğer kuruluşlarla bağlantılı olmak.

FAALİYETLERİ:

– Oryantiring ile ilgili eğitimler düzenlemek,

-Gezi ve kamplar yapmak,

-Oryantiring ile ilgili yarışmalara ve aktivitelere katılmak,

-Oryantiring sporunu tanıtmak anlatmak,

-Oryantiring ile ilgili faaliyetlere gitmek,

-Üniversitemizi Oryantiring ile ilgili her türlü yarışlarda temsil etmek.

 

TRAFİK KULÜBÜ: Doç.Dr.Hüseyin AKBULUT

ÖZEL AMAÇLAR:

– İnsanların trafik bilinci ile yetişmelerini sağlamak,

-İnsanların herhangi bir kaza sonucu karşılarına çıkabilecek olumsuz durumda nasıl davranmaları gerektiğini sağlamak,

-Yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversite ve diğer kurumlar ile işbirliği yaparak konferans, seminer vb. toplantılar yapmak.

-Can ve mal kaybına neden olan trafik kazaları hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
FAALİYETLERİ:

– Öğrencileri bilgilendirme maksatlı eğitimler düzenlemek,

-Konusunda uzmanlaşmış kişileri davet ederek konferans ve seminerler düzenlemek,

-Kulüp amaçlarına yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

-Eğitimlerin pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerde bilinç oluşturmak maksatlı stantlar açmak, tanıtım toplantıları düzenlemek.

Hızlı Erişim