Yatay Geçiş

Başarı Durumuna Göre

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi, gerekli belgeler, kontenjanlar ve  uygulama ilkelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
      

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu (Ön Lisans Programları Tablo 3A)

 

Ek Madde 1'e Göre

        Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 31.12.2015 tarihli toplantısında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan karar gereğince, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusu alınmamasına” karar vermiştir.

 

Hızlı Erişim