2018-2019 AKÜYÖS AKADEMİK TAKVİMİ/ 2018-2019 AKUYOS ACADEMIC CALENDAR

2018-2019 Aküyos akademik takvimi açıklanmıştır. Akademik takvim için lütfen tıklayınız.

2018-2019 Akuyos academic calendar has been announced please click here for the academic calendar