2018 AKÜYÖS Yabancı Öğrenci Başvuru İşlemleri / 2018 AKUYOS Foreıgn Student Application

2018 AKÜYÖS yabancı öğrenci başvuruları www.yos.aku.edu.tr adresi üzerinden başlamıştır. Başvuru için lütfen tıklayınız.

2018 AKUYOS foreign students application has started on www.yos.aku.edu.tr Please click here for application.