2018-2019 Yatay Geçiş Başvuruları (Başarıya Göre)

BAŞVURULAR 27.07.2018 TARİHİNDE SONA ERMİŞTİR.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Ünivesitemize yatay geçiş yolu ile başvurular online olarak www.onbasvuru.aku.edu.tr üzerinden, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır.

18.05.2018 tarihli Resmî Gazetede Yayınlanan 7141 sayılı kanun ile Tıp Fakültesi, Afyon Sağlık Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanmıştır. Adı geçen birimlere ilişkin başvuru ve değerlendirme takvimi, yatay geçiş kontenjanları ve sonuçları ilgili üniversitenin web sayfasında duyurulacaktır. Bu birimlere yapılacak online başvurularda www.onbasvuru.aku.edu.tr sayfası üzerinden alınacak olup, yatay geçişe esas belgeler ilgili birimlere teslim edilecektir.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınızAfyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi ve kontenjanlar aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Başvuru ve değerlendirme Takvimi

Kurum İçi Lisans programları kontenjanı

Kurum İçi Önlisans programları kontenjanı

Kurumlararası Lisans programları kontenjanı

Kurumlararası Önlisans programları kontenjanı

 

ÖNEMLİ – Online başvurusunu tamamlayan öğrenciler “Gerekli Belgeler”i Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

*** Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yolu ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

*** 30.07.2018 tarihinden sonra ulaşan postalar dikkate alınmayacaktır.

*** Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde-1) göre yatay geçiş başvuruları Ağustos 2018 ayı içerisinde web adresinden duyurulacaktır

Gerekli Belgeler;

Belgeler Kurumlararası Kurumiçi
Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript),

X

X

Ders İçerikleri (Onaylı)

X

X

Disiplin Cezası alıp almadığına dair belge (Onaylı),

X

X

ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı)

X

X

Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı)

X

X

 

Teslim edilen belgeler, öğrenci işleri tarafından eksikliği ve sistem üzerinden girilen bilgilerin doğrulukları kontrol edildikten sonra başvuru onayı verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (“Başvuru Onay”ı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Başvurusu reddedilen öğrenciler ret nedenlerine ilişkin sorunu gidermeleri durumunda takvim içerisinde kalmak koşulu ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.

Başvurusunu tamamlayan öğrencilerimiz Başvuru Onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında siteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

**** Yurtdışı kontenjanı olan bölüm/programlara başvuru yapmak isteyenler, başvurularını dilekçe ve gerekli belgeler ile Dekanlık/Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim edeceklerdir. (Yurtdışı başvurularda online başvuru şartı aranmayacaktır.)

**** Yurtdışı kontenjanı olan bölüm/programlara başvuru yapmak isteyenlerin, başvuruları Yükseköğretim kurulu Başkanlığının belirlediği ilkelere ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.

**** Başvuru sisteminde yer alan “Mezun ve Sınıf Bilgisi” alanına öğrenciler başvuru yapacağı sınıf bilgisini girecekler. (Örneğin 2. sınıfı tamamlamış olan bir öğrenci bu alan 3 bilgisini girecektir.)

**** Online Başvuru belgesi (İnternet Çıktısı), Başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.