Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a dayalı olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esaslar ile adına öğrenci gönderilecek kurumların kontenjanlara göre dağılımını içeren 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu Bakanlığımız internet sitesinden yayımlanmıştır.

 

(https://yyegm.meb.gov.tr/www/2019-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/414 )

Bu kapsamda 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu’nun yayımlandığı ve 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuruların alınacağına yönelik üniversitenizden mezun olan öğrencilerime duyurulur.

16 Ağustos 2019, Cuma 1322 kez görüntülendi