5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamuoyunda Öğrenci Affı olarak adlandırılan 7417 Sayılı Kanun  ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83. maddeden faydalanmak isteyen; 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihine kadar), kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına bağlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

 1. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 2. İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 3. Eziyet suçundan (madde 96),
 4. Cinsel saldırı (madde 102),
 5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

Başvurular ilgili Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. 07.11.2022 tarihinden sonra ulaşan başvuruya ilişkin posta ile eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Birimlerin iletişim adresleri için tıklayınız. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 7. Ön Lisans ve Lisans başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Lisansüstü başvurular için gerekli belgeler Enstitülerce belirlenecek olup, Enstitü web sayfalarından takip edilmesi gerekmektedir..

♦ 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 83 kapsamında başka Üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerden, merkezi yerleştirme puanı ile Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyenler için 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere ÖSYS/YKS/DGS puanının alındığı yılda ilgili programa ait kontenjanın %10 ‘u kadar kontenjan ayrılacaktır.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 100062 kez görüntülendi