2547 Sayılı Kanun’un 44’üncü maddesi (c) fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile azami öğrenim sürelerini tamamlamaları nedeniyle verilen sınav haklarını kullanıpta ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere; 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde anılan Kanun  hükmünden yararlanabilecekleri 02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar altına alınmıştır.

Yukarda belirtilen kapsamda ilişikleri kesilen öğrenciler 07 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (06.12.2022 mesai bitimine kadar), kayıtlarının silindiği Fakülte veya Yüksekokula başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına bağlı olarak 7417 sayılı kanundan faydalanabileceklerdir. Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

 1. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 2. İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 3. Eziyet suçundan (madde 96),
 4. Cinsel saldırı (madde 102),
 5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

Başvurular ilgili Fakülte veya Yüksekokula şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. 06.12.2022 tarihinden sonra ulaşan başvuruya ilişkin posta ile eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Birimlerin iletişim adresleri için tıklayınız. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belges
 7. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
07 Kasım 2022, Pazartesi 2547 kez görüntülendi