Başvurular 04.02.2023 tarihi itibari ile sona ermiştir.

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında;
        Kurumlararası ve Kurumiçi başarıya göre (sadece önlisans programları için) ve
        Merkezi yerleştirme puanına göre (lisans ve önlisans programları için) yatay geçiş başvurularını kabul edecektir. Buna göre;

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için yatay geçiş başvuruları online olarak www.onbasvuru.aku.edu.tr üzerinden;

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçişlerde yürütülecek işlemlere ilişkin Usul ve Esaslar ile

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılacaktır.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre yapılacak yatay geçişlerde, Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılacaktır.

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi için tıklayınız

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı KURUMLARARASI ve YURTDIŞI Kontenjanları (Sadece Önlisans Programları için)

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumiçi Kontenjanları (Sadece Önlisasn Programları)

Yıllara göre Üniversitemiz Bölüm/Programlarına ait taban puanlar için tıklayınız

 

İlgili başvuru döneminden önce Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerin sonradan tespiti olsa bile yatay geçişleri iptal edilecektir.

 

ÖNEMLİ – Online başvurusunu tamamlayan öğrenciler “Gerekli Belgeler”i Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da POSTA yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. (E-posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır)

Başarı ŞartıAfyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi, “Başvuru şartları ile ilgili genel hükümler” MADDE 8’in 5., 6. ve 7.fıkralarında belirtilmiştir.*** Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yolu ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

**** Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yolu ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

**** 06.02.2023 tarihinden sonra elden teslim ya da posta/kargo yolu ile ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

*** Başvuruda bulunulacak Meslek Yüksekokulu iletişim bilgileri için tıklayınız.

 

Gerekli Belgeler;

 

Belgeler Kurumlararası Kurumiçi Ek Madde-1
ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı)

X

X

X

Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı)

X

X

X

Öğrenci Belgesi (Doğrulama kodlu ya da Onaylı)

X

X

X

Not Durum Belgesi (Doğrulama kodlu ya da Onaylı) (*)

X

X

İsteğe Bağlı

Ders İçerikleri (İnternet bağlantısını gösteren yazı geçerlidir.) (*)

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Kayıt Dondurma Belgesi (**)

Kayıt donduranlar için

Kayıt donduranlar için

Kayıt donduranlar için

 

(*) İsteğe Bağlı belgeler yerleşen öğrenciler için kesin kayıt sırasında da teslim edilebilecektir.

(**) Kayıt Dondurma Belgesi Öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim programında kayıt dondurmuş ise bunu belgelemek zorundadır. Kayıt dondurduğu halde belge ibraz etmeyenlerin kayıt dondurduğu süreler azami süre hesabından düşülecektir.

Yukardaki tabloda karşılarında (X) işaretli olan belgeler; tüm öğrenciler için başvurusuna müteakip teslimi zorunludur.

Teslim edilen belgeler, öğrenci işleri tarafından eksikliği ve sistem üzerinden girilen bilgilerin doğrulukları kontrol edildikten sonra başvuru onayı verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. “Başvuru Onay”ı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurusu reddedilen öğrenciler ret nedenlerine ilişkin sorunu gidermeleri durumunda takvim içerisinde olması koşulu ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.

Başvurusunu tamamlayan öğrencilerimiz Başvuru Onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında siteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

**** Başvuru sisteminde yer alan “Mezun ve Sınıf Bilgisi” alanına öğrenciler başvuru yapacağı sınıf bilgisini girecekler. (Örneğin 2. sınıfı tamamlamış olan bir öğrenci bu alana 3 bilgisini girecektir. Değerlendirmeler ise giriş yılına göre yapılacaktır.)

**** Online Başvuru belgesi (İnternet Çıktısı), Başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.

20 Ocak 2023, Cuma 25103 kez görüntülendi