♦ 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitimine devam eden öğrencilere eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesine karar verilmiştir. Üniversitemizde konuya ilişkin gerekli planlamalar yapılmakta olup, hangi programların müfredatlarına pedagojik formasyon derslerinin seçmeli ders olarak ekleneceğine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

♦ 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde pedagojik formasyon eğitimi kapsamında yer alan seçmeli dersleri almak isteyen, formasyon eğitimi alınabilen alanlarda öğrenim gören lisans programı 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden giriş yaparak karşısına gelen Pedagojik Formasyon Başvuru Anketini 1 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurarak ön başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu işlem bir ön başvuru olup, pedagojik formasyon seçmeli derslerinin alınabilmesi için ders kayıt haftasında derslerin sistem üzerinden seçilmesi ve dönemin başladığı ilk hafta içerisinde danışman öğretim elemanına Pedagojik Formasyon Dilekce Orneginin imzalanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

♦ Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/11160806_9_cizelgeveesaslar.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

♦ Başvuru yapmadan önce pedagojik formasyon dersleri dahil en fazla 45 AKTS ders alınabileceğinin unutulmaması gerekir.

♦ Son sınıf öğrencilerimiz pedagojik formasyon derslerinin bir kısmını Bahar Döneminde, isterlerse diğer bir kısmını da Yaz Okulunda alabileceklerdir. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise önümüzdeki Güz Döneminde okulların açılması ile alınabilecektir.

♦Mezun öğrencilerimiz Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilirler.

Dönemlere göre açılacak derslerin taslak planı

YARIYIL Dersler T U K AKTS
III. Yarıyıl PF Seçmeli I (Eğitime Giriş) 3 0 3 4
PF Seçmeli II (Öğretim Teknolojileri) 2 0 2 3
IV. Yarıyıl PF Seçmeli III (Öğretim İlke ve Yöntemleri) 3 0 3 4
PF Seçmeli IV (Eğitim Psikolojisi) 3 0 3 4
V. Yarıyıl PF Seçmeli V (Rehberlik ve Özel Eğitim) 3 0 3 4
PF Seçmeli VI (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) 3 0 3 4
VI. Yarıyıl PF Seçmeli VII (Özel Öğretim Yöntemleri) 3 0 3 4
PF Seçmeli VIII (Sınıf Yönetimi) 2 0 2 3
VII. Yarıyıl PF Seçmeli IX (Öğretmenlik Uygulaması*) 1 8 5 10
VIII. Yarıyıl PF Seçmeli IX (Öğretmenlik Uygulaması*) 1 8 5 10

NOT: 1) Öğretmenlik Uygulaması dersi için bir dönem başarılı olunması yeterlidir.

2) Bu dersler mezuniyet için gerek şart olmayıp, isteğe bağlıdır ve program mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTS dışındadır. Diplomanın arka yüzüne “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesinin yazılabilmesi için ilgili yarıyıllardaki PF Seçmeli grubundaki seçmeli derslerin tamamının (toplam 40 AKTS) alınmış ve başarılmış olması gerekmektedir.

23 Ocak 2023, Pazartesi 33273 kez görüntülendi