06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçleri 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere;

  • a) Adıyaman Üniversitesi,
  • b) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
  • c) İnönü Üniversitesi,
  • d) İskenderun Teknik Üniversitesi,
  • e) Kahramanmaraş İstiklal Üniveristesi,
  • f) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi,
  • g) Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölüm/programlarına kayıtlı öğrencilerinin,

 

1) Talep etmeleri halinde, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmesine,

2) Birinci madde kapsamında özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmalarına ve başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edilmesine,

3) Yukarıda sayılan Üniversitelerin senatolarınca, uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka bir üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin,

  • a) Talepleri halinde Öğretmenlik Uygulaması dersine hali hazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu da yapabilmelerine, karar verilmiştir.

 

İlgili Üniversitelerin bölüm/programlarında kayıtlı öğrencilerin belirtilen şartları taşımaları şartı ile özel öğrenci statüsünde eğitim almak istedikleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen, dilekçe ve öğrenci belgesi (Onaylı, doğrulama ya da kare kodlu) ile başvurmaları gerekmektedir. Özel öğrenciliği kabul edilen öğrencilerin alacakları derslerden sadece kendileri sorumludur. Almış olduğu derslerin kabulü ile intibak ve muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları Üniversitelerince yapılacaktır.

13 Eylül 2023, Çarşamba 3174 kez görüntülendi