Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun “Haklı ve Geçerli Nedenler” Konusundaki Kararı

Öğrenciler aşağıdaki durumlardan bir aya kadar olanlarda sınavlar için, bir aydan fazla olanlarda ise kayıt dondurma için mazeret başvurusu yapabilirler. Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

1) Genel sağlık mevzuatına göre sevk zinciri içinde yer alan sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu

2) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi

3) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabi afet meydana gelmiş olması,

4) Öğrencinin birinci dereceden yakınının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığının belgelenmesi

5) Öğrencinin maddi zorluklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin belgelenmiş olması

6) Öğrencinin birinci dereceden yakınının vefat etmesi ve bunun belgelenmesi

7) Öğrencinin tutukluluk hali veya öğrenci disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle çıkarma cezasını gerektirmeyen suçlardan doğan mahkûmiyet hali

8) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması

9) Öğrencinin Üniversitemizi veya Ülkemizi temsilen görevlendirilmesi

10) Öğrencilerin yurt dışında öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânları elde ettiğini belgelemesi

11) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması