AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2018-2019  YILI YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI

 

 • Yaz Okulu Kesin kayıtlarımız 17.06.2019 – 21.06.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Ders Ekleme – Çıkarma işlemleri Yapılacak Ve Açılmayan Dersler İçin Ücret İade Talep başvuruları 06-05.07.2019 tarihleri arasında olacaktır.
 • Yaz okulu ders başlangıçı 24 Haziran 2019 Pazartesi başlanacak olup ders yoklamaları alınacaktır.
 • Tek Ders sınavı sonunda başarısız olan veya şartlı başarı durumları belli olan öğrencilerin kayıtları için 28 Haziran 2019 tarihinde kayıt için hak verilecektir.
 • Mevzuatımıza uygun olarak eğitim-öğretim yılında alamadığı dersleri, başarısız olduğu dersleri, üst yarıyıllarda okunacak dersleri ve not yükseltmek istediği dersleri yaz okulunda alabilirler.
 • Yaz okulu derslerini kayıtlı bulunduğu birimden alacak olan, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçim işlemlerini yapabilir.
 • Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin yaz okulu ücretini yatırdıktan sonra kesinleştirme işlemini yapmaları zorunludur. Açılması kesinleşen derslerin onay işlemleri birim öğrenci işleri tarafından yapılır.
 • Yaz Okulunda açılmayan dersini, üniversite içinde başka bir birimde açılması durumunda, alınacak dersin denkliğini; içerik, kredi ve ders saati (T+U) AKTS açısından uygunluğunu gösterir onaylı başvuru formu ve kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararı doğrultusunda alabilir.
 • Öğrenciler, ilgili ders içerik http://bp.aku.edu.tr bilgi paketinden alabilirler.
 • Öğrencilerimiz;

 

    • Üniversitemiz yaz okulundan, 16 ders saatini geçmemesi koşuluyla ders alınabilir.
    • Yaz okulu derslerinin açılmamış olması koşuluyla, içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulu onayı ile toplam 16 ders saatini geçmeyecek şekilde diğer üniversitelerin yaz okulundan mevzuatımıza uygun olarak ders alabilirler.
    • Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış olanlar yaz okulunda üst sınıflardan ders saati en fazla 16 ders saatine kadar ders alabilirler.
    • Pedagojik Formasyon nedeniyle bir yıllık müfredatındaki ders akts toplamı 60’ın üzerinde olan öğrenciler sekiz (8) saate ders ilave olarak alabilir. Pedagojik formasyon sebebiyle ilave ders alan öğrencilerin bu ilkelerin 10. Maddesinin b fıkrasındaki başarı durumu aranmaz.

 

 • Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde alamadığı veya almadığı dersleri yaz okulu programında alabilir.
 • Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve yaz okulu sonu (Final) sınavı yapılır. Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 • Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemizin mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 • Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerine devam şartını sağlamış olsalar dahi yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
 • Yaz okulunda devam şartını sağlayamayan öğrenci final sınavına giremez.
 • Yaz okulunda açılmış olan derslerden alınan başarı notları, o derslerin ait oldukları yarıyılda alınmış gibi işleme tabi tutulur.
 • Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci yaz okuluna kayıt yaptıramaz.
 • Yaz okulunda geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
 • Çift anadal programından yaz okulunda ders alınabilir.
 • Yaz okulunda ders alacak öğrenciler yaz okulu süresince staj çalışması yapamazlar.

 

 • Öğrencilerimiz seçtikleri derse göre oluşan öğrenim ücretini 2018 – 2019 Yaz Okulu Takviminde belirtilen online kayıt tarihleri arasında öğrenci numarası ile Vakifbank’ın herhangi bir şubesinden ya da Vakifbank internet bankacılığıyla yatırabilirler. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını kesinleştirmeleri zorunludur.
 • Yaz okulunda, kayıttan sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz. Yaz okulunda açılmış olan derslerin ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.
 • Yaz okulunda yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslerin yerine akademik takvimde belirtilen ekle-sil süresinde ders değişikliği yapılması durumunda öğrenci ücret farkı var ise öğrenci numarası ile Vakifbank’ın herhangi bir şubesinden ya da Vakifbank internet bankacılığıyla yatırabilir.
 • Yaz okulunda, açılmayan veya çakışması nedeniyle bırakılan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda ücret iadeleri 27.06.2019-05.07.2019 tarihinde yapaılacak olup, kendilerine ait olan IBAN numaralı hesaplarına yapılır. Kendilerine ait olmayan IBAN numarasına iade işlemi yapılamaz. Bu nedenle geri iadelerde gecikemeye mahal vermemek için öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde kendilerine ait IBAN numaralarını MUHAKKAK belirtmeleri ya da güncellemeleri gerekmektedir.
 • Ücret iadesi işlemleri, yaz okulu süresi içerisinde birimlerden başkanlığımıza gelen bilgilerin toplu halde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilmesi sonucu anılan Başkanlık tarafından yapılır.

Diğer Üniversitelerde Kayıtlı Olup

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yaz Okulunda Misafir Öğrenci

Statüsünde Ders Alacak Öğrencilerin

2018 – 2019 Yaz Okulu Uygulama Esasları

 

 • Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler misafir öğrenci statüsünde üniversitemizden yaz okulunda açılan derslerden ders alabilirler.

 

 • Diğer üniversitelerde kayıtlı olup, üniversitemiz yaz okulundan ders alacak olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders seçimi tarihleri arasında ilgili birimlerimizden kendilerine verilen öğrenci numaraları ve şifreleri ile Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını yaptırabilirler.

 

 • Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin yaz okulu ücretini yatırdıktan sonra kesinleştirme işlemini yapmaları zorunludur. Açılması kesinleşen derslerin onay işlemleri birim öğrenci işleri tarafından yapılır.

 

 • Yaz Okulunda aldıkları derslerin kabul olmama durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin, derslere kayıt olmadan önce Üniversitesinden onay almaları ve bu kararın kayıt esnasında getirmeleri gerekmektedir.

 

 • Misafir öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden verilen öğrenci numarasıyla, tahakkuk ettirilen ders / derslerin ücret ödemelerini ders seçimi esnasında “Vakifbank şubesine veya  internet bankacılığıyla” yapabileceklerdir. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını onaylamaları zorunludur.

 

 • Açılmamış olan derslere yapılan ödemelere iade yapılacaktır. Bu nedenle geri iadelerde gecikmeye mahal vermemek için   Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde yer alan IBAN Numarası kısmına öğrencinin MUTLAKA kendine ait IBAN numarasını girmesi gerekmektedir.